www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Praktyczne aspekty zmian dokonanych ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

LexisNexis 25 kwietnia 2012 Praktyczne aspekty zmian dokonanych ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Szczegółowy program szkolenia:

I. Dowody w postępowaniu administracyjnym:

1. Zasada prawdy obiektywnej po nowelizacji k.p.a. z 3 XII 2010 r.

2. Obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy.

3. Fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne w postępowaniu wyjaśniającym.

4. Dokumenty urzędowe i prywatne.

5. Zaświadczenia.

6. Oświadczenia.

7. Korzystanie z rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne.

8. Wymiana informacji z innym podmiotem publicznym.

II. Wydawanie zaświadczeń i żądanie przedstawienia zaświadczeń:

1.  Zaświadczenie a decyzja deklaratoryjna.

2.  Osoby uprawnione do żądania wydania zaświadczeń.

3.  Podmioty zobowiązane do wydawania zaświadczeń.

4.  Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.

5.  Zakazy żądania przedstawienia zaświadczeń.

6.  Nakaz wskazywania podstawy prawnej żądania przedstawienia zaświadczenia.

III. Oświadczenia:

1. Dopuszczalność przyjęcia od strony oświadczenia.

2. Wymogi formalne wniosku strony.

3. Domniemanie prawdziwości oświadczenia strony.

4. Pouczenie o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

IV. Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów  lub wyciąg z dokumentów:

1. Oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu.

2. Organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów  z dokumentów.

3. Podmioty uprawnione do poświadczania odpisów dokumentu.

4. Przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

V. Dostęp do rejestrów i ewidencji a dostęp do informacji publicznej oraz udostępnianie akt:

1. Dostęp do informacji publicznej a dostęp do rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

2. Zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej.

3. Podmioty uprawnione do przeglądania akt administracyjnych.

4. Udostępnianie akt, sporządzanie kopii i odpisów.

5. Udostępnianie pism w formie dokumentu elektronicznego.

6. odmowa udostępniania akt administracyjnych.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: LexisNexis postępowanie administracyjne udostępnianie akt oświadczenia
Ocena: 3,11
Marta Ciach
Szanowni Państwo, LexisNexis oferuje szereg kompleksowych rozwiązań pomagających tworzyć, prowadzić i rozwijać kancelarie i firmy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu wielu lat LexisNexis oferuje Państwu wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez praktyków z sektorów: prawa, finansów, nieruchomości, energetyki, farmacji, telekomunikacji i HR. Szkolenia to inwestycja w ludzi, forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Dlatego też misją LexisNexis jest umożliwienie Państwu zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań, które stoją przed Państwem. Szkolenia LexisNexis prowadzone są przez wysokiej jakości specjalistów, co daje Państwu gwarancję pozyskania profesjonalnej i praktycznej wiedzy.Tematyka naszych szkoleń otwartych dotyczy przepisów w tych obszarach prawa, które są strategiczne dla każdej firmy. Szkolenia LexisNexis umożliwiają spotykanie się z przedstawicielami różnych firm, z różnych regionów kraju, co sprzyja wymianie doświadczeń. Mają zatem Państwo możliwość wymiany informacji i spojrzenia na własną firmę z perspektywy osób pracujących na podobnych stanowiskach oraz spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.
PORADY: 53    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres