www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo administracyjne
KATEGORIA: Prawo administracyjne Kanał RSS
WYNIKÓW: 32
mariusz.szaszor   |   10 lipca 2012
Sprzęt komputerowy a dyrektywy CE
Jakie dyrektywy powinien spełniać sprzęt komputerowy wg oznaczenia CE ? W przetargach na zestawy komputerowe wymagane jest, aby spełniały one deklarację zgodności CE. Z tego co mi wiadomo, to w dobrych sklepach komputerowych...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu - wzór
Właściwość rzeczową i miejscową organów administracji publicznej ustala się zgodnie z przepisami art. 19-21 k.p.a. W przypadku sporu o właściwość rozstrzygają organy wymienione w art. 22 k.p.a. Do czasu rozstrzygnięcia...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej - wzór
Zgodnie z art. 58 k.p.a., w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (§ 1). Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej - wzór
Zgodnie z art. art. 108 k.p.a., decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia...
prawnik   |   07 maja 2012
Odwołanie od decyzji w sprawie wymeldowania - wzór
Zgodnie z art. 127 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (§ 1). Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że...
redakcja   |   20 kwietnia 2012
Wniosek o paszport dla dziecka - wzór z omówieniem
Do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci - oznacza to, że dla dziecka musimy wyrobić osobny paszport. Terminy ważności paszportu zależą od wieku dziecka.
redakcja   |   18 kwietnia 2012
Wniosek o wydanie paszportu - wzór druku, terminy itp.
Wniosek o wydanie paszportu, paszportu tymczasowego składa wnioskodawca osobiście ( nie można złożyć wniosku przez pełnomocnika ) Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest również wymagana przy składaniu...
redaktor   |   22 marca 2012
Sprawy meldunkowe - decyzja administracyjna
Na czym polega zameldowanie oraz wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres