www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP   »   Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ? wzór z omówieniem

wanda50plus 11 maja 2011 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ? wzór z omówieniemPo ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (par. 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - Dz.U. z 2009 r.  nr 105, poz. 870 (dalej: Rozporządzenie).

Wzór Protokołu  ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy stanowi załącznik  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298).  

Co zawiera Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (dalej: protokół powypadkowy) zawiera:

1) nazwę i adres pracodawcy;
2) skład powołanego zespołu powypadkowego;
3) datę wypadku przy pracy;
4) dane osobowe pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy (imię, nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania, nr NIP, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nazwa komórki organizacyjnej w której pracownik jest zatrudniony, nazwa stanowiska);
5) kto i kiedy (data) zgłosił niniejszy wypadek;
6) ustalenie okoliczności wypadku;
7) ustalenie przyczyn wypadku;
8) skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu);
9) stwierdzenie czy niniejszy wypadek jest lub nie jest:
a) wypadkiem przy pracy;
b) traktowany na równi z wypadkiem przy pracy;
10) jego uzasadnienie;
11) rodzaj wypadku(indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący częściową niezdolność do pracy);
12) wnioski i zalecenia profilaktyczne;
13) czytelne podpisy członków zespołu powypadkowego;
14) datę jego  sporządzenia;
15) przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni (w przypadku przekroczenia  terminu 14 dni) ;
16) informację o tym, że poszkodowanego pracownika /uprawnionego członka jego rodziny zapoznano z niniejszym  protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia do niego uwag i zastrzeżeń (data, podpis  poszkodowanego pracownika /uprawnionego członka jego rodziny) ;
17) zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę (data i podpis pracodawcy);
18) potwierdzenie odbioru protokołu (data, podpis  poszkodowanego pracownika /uprawnionego członka jego rodziny);
19) datę  doręczenia/przesłania  protokołu (podpis/nr przesyłki poleconej);
20) pouczenie:

1) Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

2) Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy w ...........................  z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego  poszkodowanego pracownika. Roszczenia ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych.

3) W przypadku wykorzystania komputera do sporządzenia protokołu oraz wykonywania kopii dokumentu dopuszcza się wersję czarno - białą druku”.

Uwagi i zastrzeżenia do protokołu

Na podstawie par. 11 Rozporządzenia zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany może zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Ma on również prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

W przypadku wypadku śmiertelnego zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika. Poucza ich również  o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym ( par. 11 ust. 4 Rozporządzenia).

Konieczne uzasadnienia

W przypadku, gdy zespół powypadkowy stwierdzi, wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wtedy musi on powyższy fakt szczegółowo uzasadnić oraz wskazać dowody będące podstawą takiego stwierdzenia (par. 12 ust. 1 Rozporządzenia).

Zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Po jego zatwierdzeniu  niezwłocznie zostaje on doręczony poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego — jego rodzinie. Co ważne, protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca dostarcza właściwemu inspektorowi pracy ( par. 13 ust. 1, par. 14 Rozporządzenia).

Ważne! Pracodawca musi przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r.  nr 105, poz. 870);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298)

Stan prawny na 10 maja 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: protokół bhp wypadek przy pracy
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres