www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Spółka z o.o.   »   Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników ? wzór z komentarzem.

Gabor Gościński 23 stycznia 2011 Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników ? wzór z komentarzem.

Protokół ze zgromadzenia wspólników - wzór do pobrania.doc

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgodnie z art. 231 KSH, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, a przedmiotem jego obrad powinno być:
1)   rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2)   powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty – jeżeli wspólnicy, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 191 § 2 KSH, nie przewidzieli sposobu podziału zysku w umowie,
3)   udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe sprawy muszą być obligatoryjnie przedmiotem każdego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Nie ma jednak przeszkód, aby przedmiotem jego obrad były także inne kwestie. 

Zasada protokołowania uchwał

Zasada protokołowania uchwał wynika z prawa każdego wspólnika do indywidualnej kontroli działalności spółki. Zobligowana jest ona do prowadzenia księgi protokołów, do której powinny być wpisane wszystkie uchwały jej organów. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 248 § 4 KSH). W myśl art. 248 § 2 KSH, w protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Złożenie dokumentów do sądu rejestrowego

Art. 69 ust. 1  ustawy o rachunkowości nakłada na zarząd spółki z o.o. obowiązek złożenia do właściwego sądu rejestrowego: rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało jego badaniu), odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe i o podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS-Z30, do którego załącza się formularz KRS-ZN oraz wszystkie wyżej wymienione dokumenty. Sądem właściwym, zgodnie z art. 6942 KPC, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki, której wpis dotyczy.  

Sprawdź również : 

Pozycja prawna wspólnika w spółce z o.o. 
Zakładanie spółki z o.o. - wzory dokumentów
Prowadzenie spółki z o..- wzory dokumentów  

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka z o.o. zgromadzenie wspólników protokół
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres