www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Przerwy w pracy na karmienie piersią

prawnik 03 listopada 2011 Przerwy w pracy na karmienie piersią

Wypełniony wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią.doc
Udzielenie pracownicy przerwy na karmienie dziecka piersią.doc
Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią.doc

Wyjątki

W przypadku gdy czas pracy pracownicy – matki nie przekracza 6 godzin, wtedy przysługuje tylko jedna półgodzinna przerwa na karmienie. Zgodnie  z art. 187 par. 2 zd. 1  K.p. pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

Konieczny wniosek pracownicy o udzielenie przerw na karmienie w pracy

O karmieniu dziecka piersią pracownica powinna poinformować pracodawcę, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz udokumentowania tego faktu zaświadczeniem od lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry. Co istotne, przerwy te mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracodawca wyraża wtedy zgodę na późniejsze przychodzenie pracownicy do pracy lub wcześniejsze wychodzenie z pracy. Dotyczy to pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma tutaj znaczenia okres zatrudnienia u danego pracodawcy czy rodzaj umowy o pracę. Przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią przysługują pracownicy w ciągu całego okresu karmienia  dziecka  w sposób naturalny tj. piersią.

We wniosku należy podać  :

1) dane dziecka  (imię, nazwisko, datę urodzenia);
2) datę rozpoczęcia korzystania  z  przysługującego  uprawnienia;
3) sposób  w jaki pracownica chce wykorzystać przysługujące  jej 2 półgodzinne przerwy  na naturalne karmienie  dziecka ( np. chciałaby wychodzić z pracy o godzinę wcześniej lub zaczynać pracę godzinę później ).

Przykład:

Pani Kasia po powrocie do pracy dwuzmianowej po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nadal  karmi  swoją córkę piersią. Chce skorzystać z uprawnienia  jakie daje jej art. 187 par. 1 K.p. Swój wniosek do pracodawcy  napisała następująco:  

Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie dziecka piersią

Oświadczam, że wychowuję córkę  Annę Nowak urodzoną w dniu 1 września  2009 r. i karmię ją piersią. Proszę o połączenie od dnia 22 marca 2010 r.  dwóch półgodzinnych przerw w pracy przysługujących mi na podstawie art. 187 par. 1  K.p. w jedną przerwę godzinną. Chciałabym ją wykorzystać na I zmianie od godz. 13.00 do godz.14.00, na II  zmianie od godz. 21.00 do godz.22.00. Załączam zaświadczenie od lekarza pediatry, stwierdzające karmienie dziecka pokarmem naturalnym”.

Zgoda  pracodawcy

Wniosek pracownicy  jest  wiążący  dla  pracodawcy. Pracodawca nie może zatem  odmówić pracownicy  udzielenia  jej  niniejszej przerwy, ponieważ w świetle  art.  281  pkt  5  K.p.  naraża  go to  na  karę   grzywny. W tym artykule ustawodawca  podkreśla: "Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu : (...) 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiem młodocianych (...) -  podlega karze grzywny (...) ".

Do kiedy przysługuje pracownicy przerwa na karmienie

Artykuł 187 par. 1 K.p. w swojej treści nie zawiera informacji odnośnie wieku dziecka karmionego piersią przez pracownicę – matkę. Literatura prawnicza (L.  Mitrus [w:] Kodeks pracy 2008  Komentarz , B.Wagner (red.),  Gdańsk, 2008, s. 795) podaje, że „(...) prawo do przerw w pracy przysługuje przez cały okres karmienia piersią. Przerwy wliczane są do czasu pracy, zatem pracownica w opisanej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia”. Co istotne, lekarz pediatra ostatecznie decyduje o tym, czy małe dziecko jest karmione piersią czy nie. Przed wydaniem stosownego zaświadczenia ma on prawo sprawdzić, czy pracownica – matka nadal dokarmia swoje dziecko w sposób naturalny.

Prawo do wynagrodzenia

Przerwy na karmienie piersią wliczane są do czasu pracy uprawnionej pracownicy. Przerw tych nie musi ona później odpracowywać, ponieważ powinny być wykazane w jej ewidencji czasu pracy. Za czas  przerw  pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia ”(...) w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałoby jej  wynagrodzenie, gdyby  świadczyła pracę” [A.M. Świątkowski, Kodeks pracy  Tom I  Komentarz do art.  1-189(1), Warszawa  2004, s.  1119]. Jej wynagrodzenie  obliczane  jest    jak  za  czas urlopu wypoczynkowego. Powyższe wynika  z par.  5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz.U. z  1996 r.  nr 62, poz. 289 ).

Podstawa prawna:

 - art. 187  Kodeksu pracy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: karminie w pracy przerwa w pracy czas karmienia
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres