www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Norma czasu pracy - dobowa i tygodniowa

wanda50plus 23 lipca 2015 Norma czasu pracy - dobowa i tygodniowa

Odpowiedz na te pytania przynosi poniższy artykuł.

Zobaczmy przepisy

Z treści art. 29 par. 3 pkt 1 Kodeksu pracy (K.p.) wynika, że  nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika na piśmie o podstawowych warunkach jego zatrudnienia. Jednym z punktów takiej informacji jest podanie jaka obowiązuje pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy.

Zobacz:

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór

W art. 129 par. 1 Kodeksu pracy (K.p.) ustawodawca ustalił  podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym  tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Dla pracowników młodocianych tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.  Powyższe wynika z dyspozycji zawartej w art. 200[2] par. 2 i 3 K.p.

Skrócone normy czasu pracy dla określonych grup pracowników

Normę czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych określa art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721 ).  Ustawodawca podaje w nim, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Czas pracy dla pracowników w podmiotach leczniczych został uregulowany w art. 93 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 poz. 618). Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy.

... oraz pogląd w literaturze i orzecznictwie

Literatura prawnicza podaje: „(...) dobowa norma czasu pracy ma (...) stały charakter , co oznacza, że zawsze wynosi 8 godzin, z prawną możliwością rozciągnięcia procesu pracy  do 12, 16, a nawet 24 godzin w ramach przedłużenia wymiaru czasu pracy. (...) Norma czasu pracy powoduje bowiem, że jej przekroczenie określane jest jako praca w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy, która jest limitowana liczbowo i polecana w sytuacjach wyjątkowych". [1]

Potwierdza to także orzecznictwo Sadu Najwyższego. W wyroku z dnia 10 września 1998 r. , I PKN 301/98 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „(...) Nieważna w świetle art. 18 § 2 KP jest klauzula umowy o pracę, według której czas pracy wynosi 39 godzin na tydzień i 169 godzin na miesiąc "przy osiągnięciu" 100% norm wydajności przyjętych w kontrakcie inwestycyjnym”.

Ważne!

Zapis w sprawie stałych norm czasu pracy powinien  znajdować się w informacji o warunkach zatrudnienia  pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy, jak również  pracownika pracującego  w równoważnym systemie czasu pracy.

Sprawdż:

Czas pracy - definicja, rodzaju czasu pracy

Norma czasu pracy nie oznacza wymiaru czasu pracy

Zatrudnienie pracownika na cześć etatu nie wpływa na skrócenie obowiązujących go norm czasu pracy.  W pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca powinien wskazać normy czasu pracy wynikające z art. 129 par. 1 K.p. Pracodawca może dodatkowo zaznaczyć  w tejże informacji, że wymiar  czasu pracy pracownika wynika z jego umowy o pracę. Przy zatrudnieniu na ½ etatu będą to  4 godziny dziennie i przeciętnie 20 godzin  w tygodniu. Niniejsza informacja jest  wtedy  zrozumiała dla pracownika.

Sprawdż:

Jaką dobową i tygodniową normę czasu pracy pracodawca powinien podać w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika niepełnoetatowego?

Objaśnienie

[1] Patulski A., Orłowski G. (red.) Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR, ODDK, Gdańsk 2009, str. 503

Podstawa prawna:

- art. 29 par. 3 pkt 1, art. 129 par. 1 Kodeksu pracy

Stan prawny na 23 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: czas pracy warunki zatrudnienia norma dobowa norma tygodniowa
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres