www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Nauczyciel został radnym – jak rozliczać jego nieobecności związane z nową pracą?

redakcja 19 listopada 2018 Nauczyciel został radnym – jak rozliczać jego nieobecności związane z nową pracą?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie nauczyciela za czas nieobecności w pracy należy pomniejszyć w sposób określony w:

l  § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy

l oraz Rozporządzeniu MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Uzasadnienie:

Karta Nauczyciela i akty wykonawcze do ustawy nie regulują zasad wynagradzania nauczycieli za przepracowaną część miesiąca. Na podstawie art. 91c ust. 1 KN należy zastosować rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Ustawa o samorządzie gminnym reguluje kwestię wynagradzania radnego za udział w posiedzeniach Rady, ponieważ radny otrzymuje diety i zwrot kosztów przejazdu z tytułu udziału w sesji; radny rady gminy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia od macierzystego zakładu pracy za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniu rady.

Za czas nieobecności w pracy nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie nauczyciel za czas nieobecności w pracy należy pomniejszyć w sposób określony § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Zatem ustalając wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca, należy:

1. obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania przez nauczyciela,

2. ustalić, ile godzin z obowiązującego go pensum w danym miesiącu nauczyciel nie przepracował,

3. miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu,

4. otrzymaną w ten sposób stawkę godzinową wynagrodzenia pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności nauczyciela w pracy.

Tak ustaloną kwotę wynagrodzenia za nieprzepracowaną część miesiąca należy odjąć od wynagrodzenia za cały miesiąc.

Liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu przez nauczyciela wynika z przepisów do Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia wynika, że średnia liczba tygodni w miesiącu kalendarzowym wynosi 4,16. O liczbie godzin, które nauczyciel powinien przepracować w tygodniu, mówi Karta Nauczyciela (art. 42 ust. 3, 4a i 7 pkt 3) – jako o tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tzw. pensum.

Zgodnie z powyższym miesięczny wymiar czasu pracy nauczyciela przypadający na etat przeliczeniowy wynosi 75 godzin, (4,16 x 18 godz. = 74,88 godzin po zaokrągleniu 75 godzin)

Na podstawie art. 91c ust. 1 Karty nauczyciela, jeżeli ustawa ta nie reguluje pewnych kwestii związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, należy stosować przepisy kodeksu pracy, oraz akty wykonawcze do niego. Ustalając zatem wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca, należy zastosować § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Nauczyciel nie może pracować w „nadgodzinach”, ale w godzinach ponadwymiarowych ujętych w planie organizacyjnym szkoły – tak stanowi art. 35 KN lub doraźnych zastępstw.

Podstawa prawna:

l Ustawy z dnia 26.stycznia 1982 Roku Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.967 ze zm.)

l Rozporządzeniem MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r., poz. 927).

l Rozporządzenia MENiS z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 416, ze zm.)

 __

Autor: Barbara Jarosz

Ekspert Portalu Oświatowego

www.PortalOswiatowy.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: nadgodziny radny nauczyciel
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres