www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Przeniesienie praw   »   Umowa darowizny - wzór z omówieniem.

mawo 28 grudnia 2011 Umowa darowizny - wzór z omówieniem.

Umowy regulujące przeniesienie praw -  Darowizna

I Pojęcie

Jest to umowa w, której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888§1KC) Świadczenie takie może polegać na : - zwolnieniu z długu obdarowanego względem darczyńcy; - zapłacie kwoty pieniężnej; - ustanowieniu praw majątkowych t.j  służebność osobista; - przeniesieniu pewnych określonych praw (np. prawa użytkowania wieczystego, prawa własności) z majątku darczyńcy.

WAŻNE

Pamiętać należy, że nie każde nieodpłatne przysporzenie oznaczać będzie darowiznę. Z art. 889 KC wprost wynika, że nie możemy mówić o darowiźnie, w sytuacji gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu, np. użyczenie, bezpłatne przechowanie, nieodpłatne świadczenie usług, albo gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabyłw taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte (np. odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia)

Sprawdź również :

Czy darowizna pieniędzy musi być dokumentowana ?
Darowizna - zwolnienie z podatku dla najbliższej rodziny
TYTUŁ XXXIII. DAROWIZNA
 

II Zawarcie umowy darowizny

Mając na uwadze interes darczyńcy, oświadczenie winien on wyrazić w formie aktu notarialnego. Nie mniej jednak kodeks cywilny stanowi, że na wypadek niezachowania tej formy, umowa darowizny stanie się ważna, jeżeli dojdzie do sutku, a więc przyrzeczenie zostanie spełnione. Obdarowany, nie jest zobowiązanydo zachowania szczególnej formy wyrażając wolę przyjęcia darowizny, nie wykluczając nawet milczącego przyjęcia darowizny.

III Skutki darowizny i odpowiedzialność darczyńcy

Jeżeli darczyńca po przekazaniu obdarowanemu darowizny popadłby w niedostatek, wówczas obdarowany jest w obowiązku: - dostarczyć darczyńcy środków brakujących mu do utrzymania, mając na uwadze w szczególności jego usprawiedliwione potrzeby; - wypełnienie ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się z tego obowiązku oddając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Darczyńca odpowiada:

a)  za  szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wtedy gdy można mu przypisać winę umyślną albo rażące niedbalstwo.  Wówczas darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody (art.891§1KC), albo zapłaty odsetek za opóźnienie, ale dopiero od dnia wytoczenia powództwa(891 § 2 KC)

b) za szkody, które wyrządziła rzecz darowana mająca wady, o których darczyńca wiedział lecz nie zawiadomił obdarowanego w czasie właściwym. W takiej sytuacji darczyńca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej szkody, chyba że obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć ( art. 892KC)

IV Polecenie:

Jest to wyrażone w oświadczeniu woli darczyńcy polecenie, które stanowi element umowy. W takiej sytuacji obdarowany przyjmuje darowiznę z obciążeniem tzw. darowizna cum modo. Do takich poleceń możemy zaliczyć np. polecenie aby obdarowanypoddał się leczeniu. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. Może on także zwolnić się z wykonania poleceniaprzezwydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot się znajduje (art. 895§2 KC)

V odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej

Darczyńca może odwołać darowiznę jeżeli po zawarciu takiej umowy zmienił się jego stan majątkowy, w taki sposób , że nie mógłby jej wykonać bez uszczerbku dla swojego utrzymania, lub ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Odwołanie darowizny już wykonanej

Darczyńca może odwołać darowiznę już wykonaną, w sytuacji gdy obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Forma odwołania następuje przez oświadczenie złożone na piśmie obdarowanemu (art.900KC) Odwołanie darowizny wygasa: - jeżeli darczyńca wybaczył obdarowanemu; - z upływem jednego roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego (art. 899 § 3 KC)

VI Kwoty wolne od opodatkowania

• 9 637 zł dla osób z I grupy podatkowej; (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,)

• 7 276 zł dla osób z II grupy podatkowej; (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych)

• 4 902 zł dla osób z III grupy podatkowej ; (innych nabywców)

Z powyższych zwolnień korzystać możemy raz na pięć lat , bezwzględu na grupę podatkową. Przy obliczaniu podatku zlicza się wartość wszystkich darowizn z ostatnich 5 lat.

Tutaj znajdą Państwo wzory umów darowizny.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: darowizna odwołanie darowizny
Ocena: 3,89
A A
PORADY: 0    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres