www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Dom wybudowany na działce otrzymanej w darowiźnie ? czyj będzie?

redaktor 22 stycznia 2012 Dom wybudowany na działce otrzymanej w darowiźnie ? czyj będzie?

Zasada prawna

Zgodnie z rzymską zasadą prawną superficies solo cedit – to co jest na powierzchni przypada gruntowi.

Zasadę tę w polskim prawie cywilnym reguluje:

1) art.48 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
2) art. 191 Kodeksu cywilnego w myśl którego własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową ( postawiony został na niej dom).

Zobacz:

TYTUŁ III MIENIE

Do kogo należy dom?

Działka na której  zbudowany został  dom nie są traktowane dwa składniki majątkowe. Dom  jest częścią gruntu na którym stoi. Należy on do osoby, która ma do niego ustalone prawo przykładowo poprzez dokonaną darowiznę. W przypadku rozwodu  dom nie wejdzie do majątku wspólnego. Wejdzie tylko wierzytelność pieniężna, która będzie równowartością  poniesionych nakładów.

Zobaczmy przepis

Przy podziale wspólnego majątku po rozwodzie były małżonek nie ma prawa do budynku. Może wnosić o częściowy zwrot poniesionych  na niego kosztów z małżeńskiego majątku wspólnego. Zezwala na to art. 45  par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawodawca podaje w nim, że  każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Zobacz również:

Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy

Ważne!

Dom wybudowany na działce może należeć do obojga małżonków wtedy, gdy :

a) udział  w nieruchomości zostanie odsprzedany drugiemu małżonkowi (umowa kupna -  sprzedaży w formie aktu notarialnego);

b)  zostanie dokonana  na rzecz drugiego małżonka darowizna udziału w nieruchomości (akt notarialny);

c) przeniesiona zostanie własność nieruchomości z majątku osobistego  do majątku wspólnego przez rozszerzenie wspólności ustawowej ( intercyza).

Zobacz:

Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe.
TYTUŁ XXXIII. DAROWIZNA

Podstawa prawna:

- art. 48, art. 191, art. 231 K.c.;

- art. 33 pkt 2, 45 par. 1 i 2, art. 47 KRO

Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego

1. Budynek wzniesiony przez dzierżawcę na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowi własność wieczystego użytkownika - Uchwała  SN z dnia 25 listopada 2011 r.,  III CZP 60/11.

2. Małżonek, który wspólnie ze swym współmałżonkiem dokonał budowy na gruncie stanowiącym majątek odrębny tego współmałżonka, może w postępowaniu o podział majątku dorobkowego – na podstawie art. 231 k.c. – żądać przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz - Uchwała SN z dnia  11 marca 1985 r. III CZP 7/85 (OSNCP 1985/11/170)

Stan prawny na 22 stycznia 2012 roku  

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podział majątku darowizna intercyza
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1