www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Nadgodziny   »   Wszystko o pracy w godzinach nadliczbowych.

0prawnik! 08 września 2010 Wszystko o pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym oraz przy pracach koniecznych dla ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Pracą w godzinach nadliczbowych będzie więc w zasadzie praca wykonywana w czasie przekraczającym ustaloną maksymalną normę dobową ( 8 godzin ) oraz normę okresową ( 40 godzin ) Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana w dni świąteczne nie będące niedzielami oraz w niedzielę, a dla pracowników zatrudnionych w zakładach o ruchu ciągłym oraz czynnych także w niedziele i święta praca w te dni, jeżeli w zamian za nie pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego.

Jeżeli pracownika zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia pracownika do uzyskania, oprócz normalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych stanowi obowiązek pracownika

Praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli zlecona została przez upoważnionego do tego zwierzchnika, stanowi obowiązek pracownika, co wynika z art. 100 § 1 KP. Pracownik nie może odmówić podjęcia takiej pracy, jego ewentualna odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może stanowić naruszenie podstawowego obowiązku pracownika, jakim jest przestrzeganie czasu pracy. Jedyną dopuszczalną sytuacją umożliwiającą pracownikowi odmowę pracy w godzinach nadliczbowych jest praca zlecona wbrew zakazowi pracy oraz gdy przekracza ona dopuszczalne granice czasowe.

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna.

Ze względu na to, iż praca w godzinach nadliczbowych wydłuża czas pracy pracownika, ustawodawca wskazał, że praca taka jest dopuszczalna w ściśle określonych sytuacjach ( tzn. pracodawca nie może sam zmusić pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych )  Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest tylko i wyłącznie, gdy przepisy Kodeksu pracy na to zezwalają.  Ograniczenia dotyczące korzystania z pracy w godzinach nadliczbowych : - praca w godzinach nadliczbowych, może być zarządzona jedynie w przypadkach zaistnienia przyczyn wskazanych w kodeksie pracy, - praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana w granicach dozwolonych przez kodeks

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie :

- konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

- szczególnych potrzeb pracodawcy

Maksymalna liczba nadgodzin w roku

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy została ograniczona w skali roku kalendarzowego i nie może przekraczać 150 godzin w roku dla poszczególnego pracownika. Trzeba również pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych podlega kontroli inspektorów pracy, a przekroczenie przez pracodawcę ustalonego limitu jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny ( art. 281 pkt 5 KP ) Liczba 150 godzin nie jest liczba bezwzględnie obowiązująca, gdyż na mocy art. 151 § 4 KP w przypadkach szczególnych potrzeb pracodawcy możliwe jest zwiększenie limitu godzin nadliczbowych na jednego pracownika w roku kalendarzowym. Zwiększenie to może być różne, zależne od woli stron zwiększających limit.

Komu przepisy prawa nie pozwalają na prace w godzinach nadliczbowych

Przepisy prawa wprowadzają zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych pewnych kategorii osób do których należą:

- młodociani ( art. 203 § 1 KP ) zakaz bezwzględny

- kobiety w ciąży ( art. 178 § KP ) zakaz bezwzględny

- osoby opiekujące się dzieckiem do lat 4, jeżeli nie wyrażą na to zgody ( art. 178 § 2 KP )

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: nadgodziny
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres