www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ? procedura

redaktor 06 lutego 2012 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej ? procedura

UWAGA:

Najnowsza aktualizacja tematu znajduje się tutaj:

Czy przedsiębiorca może sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem ?

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. W przypadku, gdy okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (art.14a ust. 1a-1b ustawy). Co istotne, nie będzie mógł zawiesić działalności gospodarczej przedsiębiorca u którego aktualnie pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, wypoczynkowym, bezpłatnym  albo na zwolnieniu lekarskim. 

Ważne!

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art.14a ust. 2 ustawy).

Zgłoszenie wniosku do CEIDG

Zawieszenie wykonywania  działalności gospodarczej podlega obowiązkowi zgłoszenia wniosku  do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W tym celu należy wypełnić w części formularza CEIDG – 1 następujące rubryki i pola: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.4, 0.5, 10, 11.1-3, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 14 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy. Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  należy złożyć do CEIDG przez  Internet albo  w wybranym Urzędzie Miasta i Gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty. Procedura składania wniosku jest taka sama jak przy wpisie  do CEIDG.

Zobacz:

Jak założyć firmę w 2012 roku – procedury

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Prawa przedsiębiorcy

Z art. 14a ust.4 ustawy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. zabezpieczyć  maszyny i urządzenia potrzebne do wykonywania działalności gospodarczej);
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (np. uregulować wcześniejsze zobowiązania  wobec klientów );
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (np.może sprzedać część wyposażenia );
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed  jej zawieszeniem;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą (np. przez Urząd Skarbowy).

Obowiązki wobec ZUS

Po zgłoszeniu w CEIDG zawieszenia wykonywania działalnosci gospodarczej zostaje przekazana do ZUS kopia wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek, wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących i członków rodziny osób współpracujących.

ZUS zawiadamia przedsiebiorcę o wszystkich sporządzonych dokumentach ubezpieczeniowych - w związku z zawieszeniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne!

Przedsiębiorca może wznowić  działalność  gospodarczą przed upływem 30 dni od dnia jej zawieszenia w miesiącu  lutym (28 albo 29 dni). Przypadku, gdy  działalność gospodarcza nie zostanie wznowiona  przed upływem 24 miesięcy, wtedy nastąpi  wykreślenie jej wpisu z urzędu.

Żródło: www.zus.pl

Podstawa prawna:

-  art.14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447)

Stan prawny na 5 lutego 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza CEIDG zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres