www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe ?

0prawnik! 02 września 2013 Czy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe ?

Czy przyszły przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe ?

Zazwyczaj tak

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Widzimy, więc, że posiadanie rachunku bankowego będzie konieczne. Z obowiązku posiadania rachunku bankowego zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy, którzy rozliczać się mogą z Urzędem Skarbowym w kasie urzędu. Konto bankowe potrzebne jest również w przypadku dokonywania rozliczeń powyżej kwoty 15000 EUR. Zgodnie, bowiem z Art. 22. 1. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 155 poz. 1095 ze zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EURO przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano. Założenie rachunku bankowego nie powinno sprawić przyszłemu przedsiębiorcy żadnej trudności zważywszy na fakt, ze wiele banków oferuje prowadzenie darmowych rachunków firmowych. Zakładając rachunek firmowy przedsiębiorca musi się liczyć z obowiązkiem zawiadomienia Urzędu Skarbowego, o posiadaniu rachunku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego (w terminie 14 dni). Zgłoszenie odbywa się poprzez: w przypadku osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP- 1, a w przypadku spółek prawa handlowego oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej poprzez zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. Należy zauważyć, że Urzędy Skarbowe często wymagają posiadania rachunku bankowego argumentując iż jest on niezbędny do dokonania zwrotu podatku VAT.

Do założenia konta firmowego przedsiębiorca potrzebował będzie:

- dowód osobisty;
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
- zaświadczenie o nr REGON (zarówno oryginał, jak i kserokopie);
- pieczątkę firmową. ( nie w każdym banku )

Sprawdź również :

- darmowe rachunki dla firm
- darmowa pomoc przy zakładaniu firmy
- księgowość dla firm

Sprawdź najlepsze konta bankowe na www.finanse.prawnik-online.eu

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: własna firma rachunek bankowy konto bankowe
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1