www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Zażalenie - na co przysługuje?, kiedy się je wnosi?

redaktor 30 kwietnia 2012 Zażalenie - na co przysługuje?, kiedy się je wnosi?


Zobacz:

Właściwość funkcjonalna – czyli czym zajmuje się cywilny sąd okręgowy?

Postanowienia zaskarżalne zażaleniem

W art. 394  par. 1 Kodeksu postępowania  cywilnego  prawodawca wymienia  następujące  postanowienia  zaskarżalne  wniesieniem zażalenia.

Są nimi:

 • zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie
 • odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie
 • oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji
 • rygor natychmiastowej wykonalności
 • wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowaniastwierdzenie prawomocności orzeczenia
 • skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę; zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia
 • zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania
 • odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa
 • zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego
 • zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
 • odrzucenie zażalenia
 • odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Wymogi formalne zazalenia

Zażalenie , tak jak każde pismo procesowe powinno  zawierać:miejscowośc i datę,  oznaczenie  sądu  do którego jest kierowane, imię, nazwisko lub nazwę stron wraz z adresem, oznaczenie rodzaju pisma. Powinno zawierać także  wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów( art.  394  par. 3 K.p.c).

Zobacz także:

Rozdział 1. Pisma procesowe
Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania
Zażalenie powoda na postanowienie sądu dotyczące kosztów procesu
Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez inny sąd

Termin wniesienia  zażalenia

Z art. 394  par. 2 Kodeksu postępowania  cywilnego termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień  i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Podstawa prawna:

- art. 126 par. 1 , art. 394  Kodeksu postępowania  cywilnego 

Stan prawny na 30 kwietnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd okręgowy zażalenie
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres