www.prawnik-online.eu   »   Tag: związek zawodowy
TAG: związek zawodowy
WYNIKÓW: 29
redakcja   |   02 września 2013
Ustawa o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 23 maja 1991r. ( Dz.U. Nr 55, poz. 234 ) Tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. ( Dz.U. Nr 79, poz. 854 ) Ustawa stanowi podstawę prawną funkcjonowania związków zawodowych na terytorium RP.
mariusz.szaszor   |   02 września 2013
Definicja związku zawodowego.
Związki zawodowe są jednym z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnych jak i zbiorowych stosunkach pracy.
redaktor   |   29 września 2012
Wniosek pracodawcy do związków zawodowych o informacje o osobie korzystającej z ich ochrony - wzór
Na podstawie art. 30 ust. 2[1] ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawca występuje do zakładowej organizacji związkowej o podanie informacji o osobie/osobach objętych...
redakcja   |   24 lutego 2012
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy - praca magisterska. Praca stanowi opracowanie dotyczące podmiotu, jakim jest związek zawodowy, który zajmuje w chwili obecnej centralne miejsce w zakresie zbiorowego prawa pracy.
0prawnik!   |   28 grudnia 2011
Definicja związku zawodowego
Związki zawodowe są jednym z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnych jak i zbiorowych stosunkach pracy. Niezależnie od ujęcia socjologicznego, politologicznego czy...
mariusz.szaszor   |   14 października 2011
Tezy niektórych orzeczeń SN dotyczących ochrony działaczy związkowych
Wykaz najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących ochrony działaczy związkowych.
redakcja   |   12 września 2011
Spór zbiorowy - pojęcie i przedmiot sporów zbiorowych
Spór zbiorowy pracowników ( reprezentowanych zgodnie z art. 2 wyłącznie przez związki zawodowe ) z pracodawcą lub pracodawcami zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, może dotyczyć: warunków pracy lub...
redakcja   |   08 lutego 2011
Lista członków związku zawodowego a pracodawca.
Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy osób pozostających pod jej ochroną, gdy pracodawca nie ma zamiaru zwolnić ich z pracy ?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1