www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Definicja związku zawodowego.

mariusz.szaszor 02 września 2013 Definicja związku zawodowego.

Niezależnie od ujęcia socjologicznego, politologicznego czy  encyklopedycznego wszystkie definicje zawierają element wspólny jakim jest  ochrona praw i interesów pracowniczych zrzeszonych w nich osób.  Definicję legalną związku zawodowego znajdujemy w art. 1 ZwZawU, który nie tylko definiuje związek, ale określa także jego główne cechy i wynikające z nich prawa i obowiązki podmiotów, do których przepisy te są adresowane. Zgodnie z brzmieniem ustawowym związek zawodowy określany jest jako dobrowolnasamorządna[1] organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Art. 1 ust. 2 wskazuje również, że organizacja ta jest niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, administracji samorządowej oraz innych organizacji.   

Szczególnie szerokie pojęcie „ludzi pracy” jako określenie podmiotów uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związku zawodowego budzi w literaturze przedmiotu uzasadnione wątpliwości w konfrontacji ze znanymi nam ograniczeniami w zakresie prawa koalicji. Celem, jaki przyświecał ustawodawcy w takim sformułowaniu zakresu podmiotowego wspomnianego prawa było zapewne objęcie innych wyliczonych enumeratywnie grup osób niezatrudnionych w ramach stosunku pracy. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak na nieadekwatność[2] tak szerokiego wyrażenia, zaczerpniętego z języka potocznego, które to rozciąga prawo koalicji na każdego, kto wykonuje jakąkolwiek pracę. Optymizmem napawa fakt, że stosowna zmiana została uwzględniona w projekcie Zbiorowego Kodeksu Pracy w art. 25, w którym to zbyt szerokie znaczeniowo wyrażenie „ludzi pracy” zostało zastąpione poprzez wskazanie, że „..związek zawodowy jest organizacją pracowników oraz innych osób uprawnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych”. Takie ujęcie nie tylko eksponuje pracowniczy charakter związku, ale również uwidacznia różnice pomiędzy związkiem zawodowymi a samorządami zawodowymi, zrzeszającymi nie tylko pracowników, ale również osoby wykonujące pracę na własny rachunek oraz inne osoby związane z danym zawodem.[3]


[1] Wyrok SN z 14.12.1999, I PKN 457/99 ( OSNP 2001/10/339 ), w którym to SN przyjął, że zgodność działalności związku zawodowego ze statutem nie podlega ocenie sądu pracy.

[2] M. Seweryński, Problemy statusu prawnego związku zawodowego, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s. 118

 

[3] B. Jagusiak, op.cit. s. 13

  

 
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zbiorowe prawo pracy związek zawodowy
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres