www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy
KATEGORIA: Zbiorowe prawo pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 38
mariusz.szaszor   |   02 września 2013
Definicja związku zawodowego.
Związki zawodowe są jednym z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnych jak i zbiorowych stosunkach pracy.
redakcja   |   24 lutego 2012
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy - praca magisterska. Praca stanowi opracowanie dotyczące podmiotu, jakim jest związek zawodowy, który zajmuje w chwili obecnej centralne miejsce w zakresie zbiorowego prawa pracy.
redakcja   |   12 września 2011
Porozumienia zbiorowe w prawie pracy
Artykuł 9 KP wśród źródeł prawa pracy wymienia szczególne źródła jakimi są : a) układy zbiorowe pracy, b) inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, c) regulaminy, d) statuty. Przepis art. 9 wprowadza hierarchię tych...
redakcja   |   12 września 2011
Spór zbiorowy - pojęcie i przedmiot sporów zbiorowych
Spór zbiorowy pracowników ( reprezentowanych zgodnie z art. 2 wyłącznie przez związki zawodowe ) z pracodawcą lub pracodawcami zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, może dotyczyć: warunków pracy lub...
redakcja   |   03 września 2011
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
Samorząd pracowniczy, akcjonariat pracowniczy, udział przedstawicieli pracowników w organach spółek kapitałowych, inne formy przedstawicielstwa pracowniczego.
mariusz.szaszor   |   21 grudnia 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw.
Wśród szeregu uprawnień związków zawodowych na szczególna uwagę wpływają dwa uprawnienia o rodowodzie konstytucyjnym zawarte w art. 59 Konstytucji RP, jakimi są : uprawnienie do negocjowania układów zbiorowych i porozumień...
mariusz.szaszor   |   18 listopada 2010
Miejsce związków zawodowych w zbiorowym prawie pracy.
Faktyczny rozwój zbiorowego, po roku 1989r. wiąże się z wykształceniem autentycznych partnerów społecznych takich jak pracodawcy, organizacje pracodawców a przede wszystkich pracowników zrzeszonych w niezależne związki...
mariusz.szaszor   |   17 listopada 2010
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw.
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowników.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1