www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy
KATEGORIA: Zbiorowe prawo pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 38
mariusz.szaszor   |   16 listopada 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw pracowniczych.
Jeżeli chodzi o uprawnienia związków zawodowych w sprawach odnoszących się do zbiorowych praw i interesów pracowniczych, należy podkreślić, że są one tak rozległe, że dotyczą praktycznie wszystkich kwestii związanych z...
mariusz.szaszor   |   15 listopada 2010
Ograniczenia prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Pewnego rodzaju wątpliwości może budzić fakt zróżnicowania prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Strażaków Państwowej Straży Pożarnej,...
mariusz.szaszor   |   15 listopada 2010
Kontrowersje związane z uzyskaniem osobowości prawnej przez związek zawodowy.
Kontrowersje związane z podmiotowością związku zawodowego wiążą się z wątpliwościami podnoszonymi w literaturze przedmiotu, co do jego statusu w okresie pomiędzy powzięciem uchwały założycielskiej a datą rejestracji lub...
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Podmiotowość związków zawodowych.
Fundamentalna dla wolności zrzeszania się zarówno organizacji pracowników jak i pracodawców konwencja nr 87 MOP w art. 2 wskazuje, że organizacje takie mogą być tworzone bez uprzedniego zezwolenia jakiegokolwiek organu państwowego.
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Istotą wolności zrzeszania się jest możliwość tworzenia przez obywateli sformalizowanych więzi organizacyjnych o celach i zadaniach nie reglamentowanych przez państwo. Wolność ta stanowi o możliwości funkcjonowania...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Zmiana kryterium reprezentatywności.
Reprezentatywność jest mechanizmem prawnym uruchamianym w sytuacji, w której brak jest możliwości wypracowania wspólnego stanowiska pomiędzy organizacjami związkowymi, dzięki, któremu mamy możliwość wyłonienia podmiotu...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Wspólna reprezentacja związkowa.
Zasada reprezentacji ogólnej zbiorowych praw i interesów pracowniczych wyrażona w art. 7 ust.1 ZwZawU dała asumpt do wykształcania dwóch charakterystycznych konstrukcji takich jak wspólna reprezentacja związkowa oraz...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Jednym z powodów wyodrębnienia zbiorowego prawa pracy, oprócz odrębnego przedmiotu regulacji jest występowanie podmiotów wyposażonych w kompetencje do podejmowania tzw. działań zbiorowych, które wpływają na indywidualne...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres