www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Zmiana kryterium reprezentatywności.

mariusz.szaszor 11 października 2010 Zmiana kryterium reprezentatywności.

Problematyka reprezentatywności jest bardzo złożona i kilkuszczeblowa, przy czym system ten wymaga gruntowanej nowelizacji ze względu na brak całościowego i jednolitego uregulowania tego zagadnienia zwłaszcza kryteriów reprezentatywności[1]. Kwestia reprezentatywności była na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przedmiotem licznych orzeczeń ( por. orz. SN z 14.4.1993r. , I PZP 7/93 , OSNC 1993, Nr 10, poz. 174 i z 10.1.1995r.,  I PZP 54/94, OSNAPiUS 1995, Nr 7, poz. 85, wyrok TK z 11.12.1996r., K 11/96 )

W doktrynie coraz więcej głosów opowiada się za zmianą kryterium liczby członków na kryterium desygnacji[2] w postaci referendum przeprowadzanego wśród pracowników zakładu lub zakładów pracy[3], co ma miejsce z powodzeniem w USA. Rozwiązanie to może okazać się alternatywą z uwagi na coraz większy spadek uzwiązkowienia oraz rozdrobnienia zakładowych organizacji.[4] Jak więc widzimy reprezentatywność jest pojęciem immanentnie związanym ze zbiorowym prawem pracy, spełnienie kryterium reprezentatywności przesądza o faktycznej możliwości zastosowania większości uprawnień przyznanych organizacji związkowym w związku z czym zagadnienie to jest bardzo istotne.

 Rozważając na temat kryteriów reprezentatywności pozytywnie należy ocenić uchylenie[5] art. 22 ZwZawU uprawniającego wnoszenie przez ogólnokrajową organizację międzyzwiązkową a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy rewizji nadzwyczajnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie problematyczne było tu niejasne kryterium reprezentatywności w związku, z czym sprawa ta stanowiła przedmiot licznych orzeczeń, które były odpowiedzią na znaczne rozbieżności interpretacyjne pojawiające się w trakcie stosowania tych przepisów. Wśród najważniejszych orzeczeń wskazać należy orzeczenie z  dnia 28 września 1995 r., I PZP 21/95 ( OSNAPiUS 1995 nr 7 poz.96), z dnia 18 kwietnia 1996 r., I PZP 6/96 (OSNAPiUS 1996 nr 22 poz. 333), z dnia 14  kwietnia 1993 r., I PZP 7/93 (OSNCP 1993 z. 10 poz. 175)

Optymizmem napawa również rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy w  projekcie ZKP[6], w którym to przyjęto proste i usystematyzowane rozwiązanie dotyczące reprezentatywności organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców. Sam fakt umieszczenia przepisów dotyczących reprezentatywności w art. 3 świadczy o dostrzeżeniu doniosłej roli, jaką pełni ta instytucja w zakresie zbiorowych stosunków pracy.


[1] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red.G.Goździewicz, Toruń 2000, s. 15

[2] M. Latos-Miłkowska, op.cit. s. 147

[3] R. Nadskakulski, op.cit. 100

[4] Szerzej na ten temat wypowiada się M. Seweryński, który trafnie moim zdaniem stwierdza, że w obliczu postępującego procesu desyndykalizacji kryterium największej liczby członków nie gwarantuje że stanowisko związku będzie miarodajne dla stanowiska większości załogi.

[5] Artykuł ten uchylony został ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. (Dz.U. Nr 240 z 2002 r., poz. 2052 )

[6] Projekt z kwietnia 2008r dostępny na stronie  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1250

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: związek zawodowy reprezentatywność
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres