www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy
KATEGORIA: Zbiorowe prawo pracy Kanał RSS
WYNIKÓW: 38
0prawnik!   |   06 września 2010
Rozszerzenie stosowania układu zbiorowego.
Generalizacja układu pracy [art. 241(18) KP ] oznacza rozszerzenie stosowania danego układu pracy ( w całości lub części ) na pracowników zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego żadnym układem ponadzakładowym.
0prawnik!   |   06 września 2010
Strajk - definicja, ogłoszenie, zasady prowadzenia
Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości polubownego...
0prawnik!   |   06 września 2010
Zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy.
Możliwość zawieszenia stosowania układu zbiorowego wynika bezpośrednio z art. art. 241?? KP. Przepis ten przewiduje trzy różne możliwości zawieszenia obowiązywania układu zbiorowego, w zależności od tego, jakie układy...
0prawnik!   |   06 września 2010
Układy zbiorowe pracy - charakterystyka.
Układ zbiorowy pracy ? jest porozumieniem normatywnym zawieranym między związkami zawodowymi i pracodawcami. Układy zbiorowe stanowią nieobowiązkowe pisemne porozumienia pomiędzy pracodawcą lub organizacjami pracodawców a...
0prawnik!   |   05 września 2010
Pojęcie i przedmiot sporów zbiorowych.
Spór zbiorowy pracowników ( reprezentowanych zgodnie z art. 2 wyłącznie przez związki zawodowe ) z pracodawcą lub pracodawcami zgodnie z art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, może dotyczyć: warunków pracy lub...
0prawnik!   |   03 września 2010
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Zmiana pracodawcy jest częścią szerszej problematyki fuzji, podziału przejęcia przedsiębiorstwa lub innej jednostki. Z mocy art. 23?1 § 1 KP w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1