www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

0prawnik! 03 września 2010 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Na podstawie tego przepisu stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie ( lub w jego części) w chwili przejęcia zakładu przez innego pracodawcę trwają nadal, z tą różnicą, że w miejsce dotychczasowego pracodawcy występuje jako strona nowy pracodawca. W razie przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę dotychczasowa treść stosunku pracy nie ulega również zmianie w zakresie wszystkich świadczeń pracowniczych. Nowy pracodawca nie musi też zawierać nowej umowy o pracę. W razie zmiany pracodawcy do pracowników stosuje się przez rok postanowienia układu zbiorowego pracy, którym byli objęci przed przejęciem (por. Nb. 459). Artykuł 23 ‘1 jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Powstanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na poprzednich warunkach następuje, chociażby strona przekazująca zakład i strona przejmująca go umówiły się inaczej. Nie można w szczególności wyłączyć stosowania tego przepisu umową cywilnoprawną. Podstawą przejścia zakładu na innego pracodawcę jest każda czynność prawna lub zdarzenie, które powoduje objęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę (sprzedaż, dzierżawa, fuzja).

Obowiązek zawiadomienia pracowników

Sposób przekazania informacji o przejściu zakładu pracy, lub jego części zależy od tego czy u pracodawców działają organizacje związkowe. Jeżeli u pracodawcy funkcjonują związki zawodowe wówczas dotychczasowy i nowy pracodawca są zobowiązani: - poinformować na piśmie związki zawodowe, co najmniej 30 dni wcześniej o przewidywanym terminie przejścia zakładu; - jego skutkach, przyczynach dla pracowników; - o zamierzonych działaniach dotyczących ich warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; - jeżeli którykolwiek z pracodawców chce zmienić wskazane warunki ma obowiązek podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi celem zawarcia porozumienia, w terminie do 30 dni od przekazania informacji. Jeżeli u pracodawców nie działają związki zawodowe to w tym samym terminie i zakresie informują na piśmie każdego pracownika oddzielnie, lub do wspólnej wiadomości za potwierdzeniem od każdego pracownika

Uprawnienie przysługujące pracownikowi w razie przejścia zakładu pracy

Pracownik przejmowanego zakładu nie mogą skutecznie sprzeciwić się zmianie pracodawcy, ale w terminie dwóch miesięcy (termin zawity) od przejścia zakładu mogą bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy (przejaw wolności pracy) Zgodnie z fikcją prawną rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem  traktuje się tak jak  wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę ( pracownik zachowuje te uprawnienia, które tracą pracownicy sami wypowiadający umowę o pracę ).

Odpowiedzialność pracodawcy

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem całości zakładu pracy na innego pracodawcę odpowiada nowy pracodawca. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca (zapewnia to pracownikom możliwość roszczeń ze stosunku pracy) Dotychczasowy pracodawca odpowiada solidarnie z nowym tylko za zobowiązania zaległe, niezaspokojone w dniu przekazania części zakładu następnemu pracoda

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zbiorowe prawo pracy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres