www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Spadki   »   Co powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

redaktor 22 września 2011 Co powinno zawierać oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?Jakie są skutki prawne?

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada bez ograniczenia ze swojego majątku za wszystkie pozostawione długi spadkowe np. zaciągnięte przez spadkodawcę a niespłacone jeszcze kredyty bankowe, zapłatę zachowku, koszt zapisu.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczoną odpowiedzialność spadkobiercy za pozostawione długi spadkowe do rzeczywistej wartości spadku ustalonej poprzez spis inwentarza (art. 1031 par. 2  zd. 1 K.c.).

Odrzucenie spadku 

Odrzucenie spadku powoduje brak odpowiedzialności spadkobiercy za pozostawione przez spadkodawcę jakiekolwiek długi. Osoba, która odrzuciła spadek  jest wtedy wyłączona od dziedziczenia i traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku (art. 1020 K.c.). Oznacza to, że nie otrzymuje żadnego majątku, oraz nie odpowiada za długi. W jej miejsce wchodzą wtedy, zstępni (dzieci i wnuki). Dzieci i wnuki mogą z kolei przyjąć ten spadek albo go odrzucić. 

Ważne!

Co ważne, nie może odrzucić spadku gmina oraz Skarb Państwa, jeżeli dziedziczenie następuje z mocy ustawy. Nie składają oni oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 K.c.).

W jakim terminie ?

Na podjęcie swojej decyzji spadkobierca testamentowy lub dziedziczący na podstawie ustawy ma termin sześciu miesięcy licząc od dnia śmierci spadkodawcy (art. 1015 par. 1 K.c.). Wtedy zazwyczaj dowiaduje się o tym, że został powołany do dziedziczenia. Termin ten jako zawity nie może być przedłużony. Nie złożenie niniejszego oświadczenia w podanym terminie powoduje proste przyjęcie spadku. Oznacza to, że spadkobierca przyjmuje spadek z ewentualnym jego zadłużeniem. Co istotne, jeżeli spadkobierca jest małoletni lub całkowicie ubezwłasnowolniony albo jest nim osoba prawna, wówczas brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

W jaki sposób spadkobiercy składają  oświadczenie ?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składają osobiście lub przez pełnomocnika spadkobiercy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 K.c.). Spadkobiercy o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (art. 15 K.c.) mogą złożyć je samodzielnie za zgodą przedstawiciela ustawowego albo składa je przedstawiciel ustawowy spadkobiercy. W przypadku, gdy spadkobierca nie posiada zdolności do czynności prawnych (art. 12 K.c.), wtedy niniejsze oświadczenie składa jego przedstawiciel ustawowy. Konieczne jest w tym celu uzyskanie zgody sądu rodzinnego (art. 101 par. 3 KRO).

Gdzie złożyć oświadczenie ?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu spadkobiercy albo w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku (art. 640 par. 1 i 2 K.p.c. w związku z art. 1018 par. 2 K.c.) albo przed wybranym notariuszem. Można je złożyć ustnie  do protokołu (art. 641 par. 4 K.p.c.) lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenia tego już odwołać nie można.   

Ważne !

Na podstawie art. 1018 par. 1 K.p. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Jest ono wtedy nieważne.

Treść oświadczenia

Zgodnie z art.  641 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy;
2) datę oraz miejsce jego śmierci;
3) ostatni adres jego zamieszkania;
4) tytuł powołania do spadku;
5) treść złożonego oświadczenia;
6) wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób, które należą do kręgu spadkobierców ustawowych;
7) wymienienie wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów.

Do oświadczenia należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Podstawa prawna:

- art. 11- 12 K.c., art. 15 K.c., art. 1012 K.c., art. 1015 K.c., art. 1018 K.c., art. 1020 K.c. , art. 1023 K.c., art. 1031 par. 2 zd. 1 K.c., art. 640 par. 1 i 2 K.p.c., art. 641 par. 1 i 2 K.p.c., art. 641 par. 4 K.p.c.,  art. 101 par. 3 KRO

Stan prawny na 22 września 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spadek przyjęcie spadku odrzucenie spadku
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1