www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Koniec umowy o pracę w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego

redaktor 08 października 2013 Koniec umowy o pracę w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego

Ustanie zatrudnienia w okresie wnioskowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego (...), w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie pozbawia pracownicy/pracownika możliwości korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w czasie zatrudnienia.

W takim przypadku wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego powinien być złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Kodeksu pracy, w tym przewidującymi, że dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego można udzielić w wymiarze wielokrotności tygodnia, a część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dotyczy to także gdy w trakcie trwania tych urlopów umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu (np. umowa o pracę na czas określony z upływem czasu, na który była zawarta). Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownicy/pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tych urlopów. Jeżeli wnioskowany okres urlopu wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to z uwagi na to, że dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski są uprawnieniami pracowniczymi, z których można korzystać tylko będąc w stosunku pracy, pracodawca może ich udzielić wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy.

W takim przypadku, nie mają zastosowania reguły udzielania tych urlopów, zgodnie z którymi urlop ma obejmować pełne tygodnie, a część urlopu rodzicielskiego ma obejmować co najmniej 8 tygodni. To oznacza, że w powyższych przypadkach udzielony dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski do dnia ustania stosunku pracy może obejmować okres nie będący wielokrotnością tygodnia, a urlop rodzicielski może być krótszy niż 8 tygodni (np. 6 tygodni i 2 dni).

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia, pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oprócz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka albo jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, o ile informacja taka nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.

Przykład:

Pracownica, z którą umowa o pracę została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2013 r., w dniu 29 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. W okresie od 29 czerwca do 15 listopada 2013 r. pobierała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego. dniu 22 lipca 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni od 16 listopada do 27 grudnia 2013 r. oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni. Urlop rodzicielski przysługuje jej tylko do ostatniego dnia zatrudnienia, tj. przez okres od 28 do 31 grudnia 2013 r. Za dalszy okres od 1 stycznia do 7 marca 2014 r., zgodnie z jej wnioskiem o udzielenie urlopu złożonym u pracodawcy, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu zatrudnienia, pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczony wniosek pracownicy o udzielenie urlopu rodzicielskiego, dołączając do niego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie o wysokości procentowej wypłaconego pracownicy zasiłku macierzyńskiego.

Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają przepisu przewidującego obowiązek przedłużenia umowy o pracę do dnia zakończenia udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Zatem złożenie wniosku o udzielenie np. urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, w trakcie którego umowa o pracę na czas określony rozwiąże się, nie nakłada na pracodawcę obowiązku przedłużenia tej umowy do dnia zakończenia wnioskowanego urlopu; pracodawca udzieli urlopu rodzicielskiego tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Żródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustawa zasiłek macierzyński wnioski do ZUS
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres