www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek - omówienie

redaktor 21 listopada 2013 Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek - omówienie

Zaświadczenie to potwierdza, że w dniu jego wydania płatnik ma uregulowane swoje zobowiązania wobec ZUS. Poniżej znajdą Państwo omówienie wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ich opłacaniu.

Regulacja prawna

Zgodnie z art. 217 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby zainteresowanej, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wniosek na formularzu albo w innej formie

Formularz Wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek można otrzymać w siedzibie oddziału ZUS albo pobrać ze strony internetowej :  www.zus.pl . Oddział ZUS przyjmie także niniejszy wniosek bez formularza w formie pisemnej z tym, że w jego treści powinny się takie same informacje które zawiera formularz ZUS S-72b.

Złożenie wniosku

Niniejszy wniosek płatnik składek może złożyć osobiście w oddziale ZUS lub wysłać go listem poleconym albo wypełnić i wysłać przez Internet korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) . W tym celu przedsiębiorca musi posiadać profil zaufany oraz Bezpieczny Podpis Elektroniczny. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek powinien zawierać:

1) miejscowość i datę,

2) imię i nazwisko/nazwę  płatnika składek,

3) adres płatnika składek,

4) telefon kontaktowy,

5) NIP,

6) REGON,

7) PESEL,

8) nazwę i adres oddziału ZUS,

9) tytuł wniosku: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,

10) treść wniosku,

11) podpis i pieczątkę imienną płatnika składek.

Treść wniosku

W treści wniosku przedsiębiorca podaje w jakim celu zaświadczenie jest mu potrzebne. Przykładowo musi je  przedłożyć w konkretnym banku, ponieważ stara się o kredyt albo zamierza przystąpić do przetargu.

Informuję także o tym :

1) kiedy miał wydane  poprzednie zaświadczenie o niezaleganiu,

2) w jaki sposób odbierze aktualne zaświadczenie (np. osobiście, drogą pocztową, przez upoważnionego pełnomocnika, drogą elektroniczną).

Zobacz:

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek - wzór

Termin odbioru zaświadczenia

Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku zaświadczenie należy odebrać w terminie 7 dni od daty jego wpływu (art. 217 par. 3 K.p.a.). Zaświadczenie  jest zwolnione od opłat.

Droga odwoławcza

Jeżeli istnieją  przyczyny, które uniemożliwiają wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wtedy ZUS wydaje  decyzję odmowną. Przedsiębiorca może się od niej odwołać do sądu. W świetle Uchwały Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2007 r., II UZP 4/07  sprawa wszczęta na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 par. 2 pkt 1 K.p.c. ).

Podstawa prawna

- art. 217-219  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- art. 83 ust. 2, art. 83b – 83c Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585)

Stan prawny na 21 listopada 2013 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: składki ZUS wnioski do ZUS zaświadczenie o niezaleganiu
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres