PORADY UŻYTKOWNIKA: lukasz.teclaw@gmail.com
 
lukasz.teclaw@gmail.com   |   04 marca 2012
Stypendium wynikające ze stażu, a egzekucja.
Czy komornik może zająć stypendium stażysty? Jeśli tak to w jakiej wysokości ?
lukasz.teclaw@gmail.com   |   03 stycznia 2012
Asystent rodziny - nowa instytucja wspierająca
Poniżej podstawowe informacje na temat nowej instytucji jaką jest asystent rodziny. Materiał przybliża nam kwestie wymagań stawianych asystentom oraz uprawnienia oraz zadania.
lukasz.teclaw@gmail.com   |   06 września 2011
Nowelizacja ustawy o stanie wojennym oraz definicja cyberprzestrzeni.
Sejm RP uchwalił ustawę dającą prezydentowi prawo do wprowadzenia stanu wojennego w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa spowodowanego ze strony hackerów.
lukasz.teclaw@gmail.com   |   06 września 2011
Wniosek o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k. Jakie przesłanki muszą być spełnione aby móc skorzystać z tego przepisu ?
lukasz.teclaw@gmail.com   |   05 września 2011
Wniosek o skazanie bez rozprawy.
Czym jest instytucja dobrowolnego poddania się karze ? Jakie przesłanki muszą być spełnione aby móc dobrowolnie poddać się karze ?
lukasz.teclaw@gmail.com   |   05 czerwca 2011
Przeszukanie ? jakie prawa mi przysługują ?
Rodzaje przeszukania, prawa osoby przeszukiwanej, przeszukanie w porze nocnej.
lukasz.teclaw@gmail.com   |   03 czerwca 2011
Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym.
Chcę złożyć prywatny akt oskarżenia ale nie stać mnie na opłatę. Co robić ? Czy skazany również może starać się o zwolnienie z kosztów ? Jakie dokumenty muszę przedstawić ?
lukasz.teclaw@gmail.com   |   30 maja 2011
Wyrok nakazowy ? jak napisać sprzeciw ?
Komu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu ? Jakie są jego skutki ? Kiedy wyrok nakazowy staje się prawomocny ?


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres