www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Okresy wliczane do stażu urlopowego (cz.2)

0prawnik! 08 września 2010 Okresy wliczane do stażu urlopowego (cz.2)

 • okres pobierania zasiłku oraz stypendiów dla osób bezrobotnych (art. 79 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 );
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej (art. 120 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tekst  jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.);
 • okres służby zastępczej (art. 36 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - Dz. U.z 2003 r. nr 223, poz. 2217 ze zm.);
 • okres pracy w gospodarstwie rolnym (art. 1 i 2 Ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - Dz. U.  z 1990 r. nr 54, poz. 310);
 • okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pod warunkiem że pracownik po urlopie bezpłatnym w terminie 7 dni powróci do pracy (art. 25 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - tekst  jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 854 ze zm.);
 • okres pobierania uposażenia przysługującego posłom lub senatorom w trakcie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas sprawowania mandatu posła lub senatora (art. 28 Ustawy z 9 maja  1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz.U.z 1996 r. nr 73, poz. 350 ze zm.);
 • okres służby w Policji ( art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58 ze zm.);
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej (art. 120 ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późn. zm.);
 • okres pełnienia zawodowej służbowy wojskowej (art. 121 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - Dz. U. z 2003 r.  nr 179, poz. 1750, z późn. zm.);
 • okres służby w Państwowej Straży Pożarnej (art. 70 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jedn.: Dz.U.  z 2002 r. nr 147, poz. 1230, z późn. zm.);
 • okres służby w Straży Granicznej (art. 84 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1399, z późn. zm.);
 • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych.(art. 86 Ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst  jedn.: Dz.U.  z 2008 r. nr   69, poz. 415).

Przykład

1. Pan  Marek   w okresie od   1 marca    30 czerwca  2010 r.  r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Z dniem  1 lipca br.   został zatrudniony na  umowę o pracę   w  zakładzie  X. Pan Marek  wcześniej  pracował przez  5 lat  w firmie  Y. Okres pobierania zasiłku dla  bezrobotnych  od  marca   do czerwca  br.  zostanie mu  zaliczony do okresu pracy, który wpływa na wymiar urlopu.

2. Pani Zofia  – pracownica  firmy X w dniu rozpoczęcia urlopu wychowawczego posiadała 9 - letni staż urlopowy. Na urlopie wychowawczym była przez 2 lata. Po zakończeniu urlopu wychowawczego zostały   jej doliczone 2 lata do okresu zatrudnienia (art. 186[5] K.p.) Oznacza to, że pracownica jest teraz uprawniona do 26 dni urlopu wypoczynkowego.       

3. Pan Jan został zatrudniony w dniu 4 grudnia 2009 r. w firmie Z. Jest to jego pierwsza praca. Ukończył on w  styczniu 2010 r. studia licencjacie. Licencjat jest jednym z tytułów zawodowych nadawanych absolwentom szkół wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Z tego tytułu pracodawca zaliczy panu Janowi 8 lat do okresu, od którego zależy wymiar wypoczynku.

4. Pani Janina przez 3 lata była zatrudniona w firmie X na 1/2 etatu. Z dniem 1 stycznia 2010 r. przyjęła się do pracy w nowej firmie Y . Do ustalenia wymiaru jej wypoczynku wliczono 3 lata zatrudnienia w poprzedniej firmie. Z przepisu art. 154[1] par. K.p. wynika, bowiem że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. Wymiar czasu pracy nie ma wtym przypadku znaczenia.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop wypoczynkowy staż urlopowy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1586    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres