www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik wierzyciela
TAG: poradnik wierzyciela
WYNIKÓW: 77
redaktor   |   04 września 2014
Zmieniona treść klauzuli wykonalności - przepisy
W dniu 2 września 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
redaktor   |   03 września 2014
Wniosek o potrącenie wierzytelności alimentacyjnych z emerytury dłużnika - wzór
Wierzyciel alimentacyjny może zająć bez postępowania egzekucyjnego do 60 % emerytury dłużnika. Zezwala mu na to art. 139 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 140 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...
redaktor   |   22 sierpnia 2014
Wniosek wierzyciela o potrącenie należności alimentacyjnych z wynagrodzenia dłużnika - wzór
W świetle art. 88 par. 1 Kodeksu pracy na wniosek wierzyciela pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika na zaspokojenie należności alimentacyjnych bez udziału komornika. Do wniosku wierzyciel dołącza tytuł...
redaktor   |   08 sierpnia 2014
Obrona przed komornikiem: powództwo przeciwegzekucyjne
Dłużnik może korzystać z ruchomości, które do niego nie należą i świetle art. 845 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) komornik może je zająć w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.
redaktor   |   06 sierpnia 2014
Wezwanie wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji
W przypadku, gdy w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym komornik zajął rzecz ruchomą np. samochód osobowy, sprzęt komputerowy, telewizor, skórzany komplet wypoczynkowy, która nie należy do dłużnika tylko do osoby...
redaktor   |   18 czerwca 2014
Wniosek wierzyciela o udzielenie informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych
Wierzyciel przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego może zwrócić się do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych.
wanda50plus   |   06 kwietnia 2014
Egzekucja alimentów z minimalnego wynagrodzenia za pracę - czy jest możliwa?
Czy pracodawca może potracić należność alimentacyjną z minimalnego wynagrodzenia za pracę?
redaktor   |   30 stycznia 2014
Zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności - wzór
Na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika dokonać przelewu jego wierzytelności na osobę trzecią (np. firmę windykacyjną) chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres