www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik wierzyciela
TAG: poradnik wierzyciela
WYNIKÓW: 77
redaktor   |   02 listopada 2013
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w zakresie zasądzającym koszty postępowania - wzór
Na podstawie art. 783 par. 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego prawomocnemu wyrokowi sądowemu może zostać nadana przez sąd klauzula wykonalności w całości lub w podanym przez wnioskodawcę (wierzyciel) zakresie.
redaktor   |   02 października 2013
Wezwanie do zapłaty - wzór
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 476 Kodeksu cywilnego w przypadku zalegania z płatnościami wierzyciel wysyła dłużnikowi pisemne wezwanie do zapłaty. W ten sposób chce on polubownie załatwić sprawę. Wierzycielem może...
redaktor   |   10 lipca 2013
Wniosek wierzyciela o wydanie dalszego  tytułu wykonawczego - wzór
Dłużnik posiada składniki swojego majątku w kilku miejscach w Polsce. W celu przeprowadzenia z nich egzekucji komorniczej jeden tytuł wykonawczy nie wystarczy.
redaktor   |   31 maja 2013
Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego - wzór
Na podstawie art. 820 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela.
prawnik   |   26 maja 2013
W jaki sposób wierzyciel może odzyskać zasądzoną należność, jeżeli komornik umorzył egzekucję ?
W sytuacji, gdy komornik wydał wierzycielowi postanowienie o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności, ponieważ dłużnik nie posiada majątku z którego egzekucja mogłaby być prowadzona, tenże po pewnym okresie czasu...
redaktor   |   25 maja 2013
Komornik poszukuje majątku dłużnika - w jaki sposób?
Koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik oraz wierzyciel. Zgodnie z treścią art. 797[1] Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
redaktor   |   24 maja 2013
Umowa przelewu wierzytelności pieniężnej - przykładowy wzór
Wierzyciel może sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej. Zezwala mu na to art. 509 par. 1 Kodeksu cywilnego. Zobaczmy przykładowy wzór przelewu wierzytelności pieniężnej.
redaktor   |   11 maja 2013
Zapłata długu  przed terminem rozprawy - co teraz ?
Wysłałem mojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Nie było żadnej reakcji z jego strony. Skierowałem pozew do sądu. Dłużnik wtedy uregulował powstałe zadłużenie wraz z odsetkami. Rozprawa została wyznaczona za miesiąc. Co...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1