www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik wierzyciela
TAG: poradnik wierzyciela
WYNIKÓW: 77
redaktor   |   29 stycznia 2014
Wierzyciel utracił posiadany tytuł wykonawczy - co teraz?
Tytuł egzekucyjny z nadaną mu przez sąd klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym. Uprawnia wtedy wierzyciela do wszczęcia egzekucji komorniczej.
redaktor   |   25 stycznia 2014
Wniosek wierzyciela o ponowne wydanie tytułu wykonawczego - wzór
Tytuł wykonawczy sąd wydaje wierzycielowi tylko raz. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub jego kradzieży sąd na pisemny umotywowany wniosek wierzyciela może wydać go ponownie w zamian za utracony.
redaktor   |   17 stycznia 2014
Klauzula wykonalności - jakie ma brzmienie i do czego uprawnia?
Posiadany przez wierzyciela tytuł egzekucyjny nie jest podstawą do rozpoczęcia i przeprowadzenia egzekucji komorniczej.
redakcja   |   16 stycznia 2014
Wniosek o wyjawienie majątku - wzór
Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa wierzyciel, gdy na skutek przeprowadzonej egzekucji nie uzyskał on zaspokojenia wierzytelności.
redaktor   |   06 stycznia 2014
Egzekucja świadczeń pieniężnych 2014 - ile wynoszą opłaty za czynności komornicze
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożony u komornika nie podlega opłacie. Zgodnie z art. 45a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o komornikach sadowych i egzekucji , tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376...
redaktor   |   04 stycznia 2014
Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie alimentacyjnej  - wzór
Na podstawie art. 825 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części.
redakcja   |   09 listopada 2013
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu - wzór
Prawomocny wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności pozwala na skierowanie go do egzekucji.
redaktor   |   07 listopada 2013
Wniosek o  wydanie odpisu prawomocnego  wyroku wraz z nadaniem mu klauzuli wykonalności - wzór
Prawomocny wyrok sądowy nie uprawnia wierzyciela do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jest on bowiem tytułem egzekucyjnym, ale nie wykonawczym.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres