www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik wierzyciela
TAG: poradnik wierzyciela
WYNIKÓW: 77
redaktor   |   18 marca 2013
Zawiadomienie komornika o zajętym wynagrodzeniu za pracę - wzór
Nowy pracodawca ma obowiązek zawiadomić komornika o zatrudnieniu pracownika z zadłużeniem komorniczym.
redaktor   |   12 marca 2013
Skarga pauliańska - wzór z objaśnieniem
Skarga pauliańska ma na celu prawną ochronę wierzyciela w przypadku działania dłużnika ze świadomym jego pokrzywdzeniem. W swoim działaniu powód (wierzyciel) opiera się na art. 527 par. 1 i 3 K.c. w powiązaniu z art. 531...
redaktor   |   06 marca 2013
Dłużnik wyzbywa się swojego majątku - co teraz ?
Dłużnik wyzbywa się swojego majątku po to, żeby uniemożliwić komornikowi prowadzenie egzekucji. Sprzedaje wartościowe jego składniki członkom swojej rodziny lub zawiera z nimi notarialne umowy darowizny. Dłużnik staje...
redaktor   |   03 marca 2013
Skarga pauliańska - przykładowy wzór
Skarga paulińska jest uregulowana w art. 527 - 534 Kodeksu cywilnego. Z dyspozycji zawartej w art. 527 Kodeksu cywilnego wynika: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela osoba trzecia...
redaktor   |   25 lutego 2013
Wniosek o wszczęcie postępowania  egzekucyjnego - omówienie
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika kwoty objętej tytułem wykonawczym.
redaktor   |   19 lutego 2013
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku - wzór
Zgodnie z art. 666 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku.
redaktor   |   17 lutego 2013
Kiedy komornik może przekazywać wierzycielowi dane osobowe dłużnika?
Czy komornik sądowy może przekazać wierzycielowi, z własnej inicjatywy, dane osobowe dłużnika, które pozyskał w toku innego postępowania egzekucyjnego?
redaktor   |   16 lutego 2013
Dłużnik zmarł w toku postępowania egzekucyjnego - co teraz?
Śmierć dłużnika w czasie postępowania egzekucyjnego powoduje obligatoryjne zawieszenie egzekucji z urzędu po wcześniejszym wysłuchaniu wierzyciela przez komornika. Stanowi o tym art. 819 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres