www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Obrona przed komornikiem: powództwo przeciwegzekucyjne

redaktor 08 sierpnia 2014 Obrona przed komornikiem: powództwo przeciwegzekucyjne

Nie bada on wtedy do kogo one faktycznie należą. Zajęte rzeczy ruchome zostają wpisane do protokołu. Jeżeli dłużnik jest obecny przy dokonywanym zajęciu, wtedy podaje komornikowi ich nazwy oraz adresy ich właścicieli tj. osób trzecich.

Osobą trzecią będzie  każda osoba, poza dłużnikiem, której przedmiot zajął komornik w poczet egzekucji. Nie musi być ona w żaden sposób spokrewniona z dłużnikiem. Z art. 847 par. 2 K.p.c. obowiązkiem komornika jest zawiadomienie tychże  osób o dokonanym zajęciu.

Co ważne, małżonek dłużnika (osoba trzecia) może także wytoczyć niniejsze powództwo, gdy komornik zajął rzecz która należy do niego, a nie do drugiego małżonka. Tak będzie wtedy, gdy nie jest on stroną wymienioną w tytule wykonawczym. Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 30 stycznia 2014 r., IV CSK 240/13 wynika, że: „Małżonkowi dłużnika, przeciwko któremu na podstawie art. 787 § 1k.p.c. (...) nadana została klauzula wykonalności z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majatkuobjętego wspólnością majątkową, nie przysługuje przewidziane w art. 841 § 1 k.p.c. powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (...).

Co istotne, w sytuacji, gdy komornik nie zawiadomi osoby trzeciej o zajęciu jej rzeczy, wtedy  może ona wnieść skargę na  brak czynności komornika (naruszenie przepisów procesowych). W przypadku, gdy komornik  zajmie rzeczy nienależące do dłużnika skarga na czynności komornika  jest niezasadna. Właściwe jest powództwo o zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji z powodu naruszenia prawa własności osoby trzeciej.

 Zobacz:

Skarga na czynności komornika - omówienie

Najpierw wezwanie do wierzyciela

Jeżeli zajęcie narusza prawo osoby trzeciej ( np. zajęty telewizor nie należy do dłużnika), wówczas   może ona  w pierwszej kolejności wezwać pisemnie  wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Niniejsze wezwanie powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • oznaczenie osoby trzeciej (imię, nazwisko, adres),
 • oznaczenie wierzyciela (imię, nazwisko/nazwa, adres),
 • tytuł wezwania: Wezwanie wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji,
 • treść wezwania,
 • podpis osoby trzeciej.

W treści wezwania należy udokumentować prawo własności zajętej przez komornika rzeczy ruchomej. Trzeba także określić termin odpowiedzi wierzyciela na niniejsze wezwanie.  Jest on ważny, ponieważ w razie odpowiedzi odmownej albo jej braku osoba trzecia  może  na podstawie  art. 841 par. 1 K.p.c. wnieść do sądu powództwo  przeciwegzekucyjne o wyłączenie zajętej rzeczy spod egzekucji,   Jest ona bowiem  jej  właścicielem  a nie dłużnikiem egzekwowanym.  

Sprawdż

Wezwanie wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji 

Powództwo przeciwegzekucyjne

W świetle  art. 841 par. 3 K.p.c.  powództwo wnosi się w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszenia prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.  Jest to termin zawity, który nie podlega przywróceniu Pozew złożony w przekroczonym terminie sąd oddali.

Potwierdził to Sąd Najwyższy (SN) w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. ( V CSK 275/07 ) zgodnie z którym dniem, w którym strona dowiedziała się o naruszeniu prawa, jest - według art. 841 § 3 KPC - dzień, w którym strona faktycznie dowiedziała się o zajęciu przedmiotu, a nie dzień, w którym mogła się o nim dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności.

Powodem jest osoba trzecia, pozwanym - wierzyciel a nie komornik. W sytuacji, gdy dłużnik zaprzecza prawu własności zajętej rzeczy powoda, wówczas  pozwanymi będą wierzyciel i dłużnik.

Pozew kieruje się  do sądu rejonowego - wydział cywilny w okręgu którego prowadzona jest egzekucja (art. 843 par. 1 K.p.c.). W składanym pozwie osoba trzecia wnosi o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji oraz o zabezpieczenie roszczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. W uzasadnieniu należy podać i udokumentować przysługujące jej prawo własności do zajętego przedmiotu.

Powództwo przeciwegzekucyjne  podlega opłacie sądowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli wartości zajętych rzeczy w poczet przeprowadzanej egzekucji.

Podstawa prawna:

- art. 841,art. 843 par. 1,  art. 845 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 8 sierpnia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik wierzyciela powództwo przeciwegzekucyjne
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres