www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Nie jesteś dłużnikiem, a komornik w czasie egzekucji zajął twoją własność - co teraz

redaktor 06 marca 2016 Nie jesteś dłużnikiem, a komornik w czasie egzekucji zajął twoją własność - co teraz

W czasie prowadzonej egzekucji komornik może dokonać zajęcia przedmiotów  nienależących do dłużnika.

Osoba trzecia, tzn. ta, do której należy zajęty przedmiot  i wobec której nie  jest prowadzona egzekucja może  z art. 841 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) złożyć w wydziale cywilnym sądu rejonowego w okręgu którego prowadzona jest egzekucja  pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji .

Zobacz:

Obrona przed komornikiem: powództwo przeciwegzekucyjne

Wcześniej powinna wezwać pisemnie wierzyciela o zwolnienie zajętej rzeczy od egzekucji oraz o powiadomienie o tym właściwego komornika (ugodowe załatwienie sprawy).

Sprawdż:

Wezwanie wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji

Powództwo o zwolnienie przedmiotu od egzekucji należy wnieść wtedy, wierzyciel nie odpowiedział na wezwanie osoby trzeciej o zwolnienie przedmiotowej rzeczy od egzekucji.

Z art. 841 par. 3 K.p.c. termin do wniesienia powództwa wynosi 1 miesiąc, od dnia dowiedzenia się osoby trzeciej o naruszeniu jej prawa. Powodem jest osoba trzecia, czyli ta, która ma prawo do  rzeczy zajętej przez komornika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i wobec niej nie jest prowadzona egzekucja. Pozwanym jest wierzyciel.

Powód (osoba trzecia) w składanym pozwie wnosi o :

1) zwolnienie  przedmiotu (nazwa) zajętego (data zajęcia) u dłużnika (imię, nazwisko, adres) w czasie egzekucji prowadzonej  przez Komornika Sądu Rejonowego (imię i nazwisko)  pod sygnaturą (podajemy sygn. KM )  z wniosku wierzyciela (oznaczenie wierzyciela),

2) zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygn. akt komorniczych (nr sygn.) w części dotyczącej egzekucji z  zajętej rzeczy,

3) polecenie przez Sąd komornikowi  prowadzącemu egzekucje (imię, nazwisko) dostarczenia na rozprawę akt egzekucyjnych o sygn. (podajemy sygn.) oraz oraz dopuszczenie ich jako dowodów w toczącym się postępowaniu, 

4) przeprowadzenie dowodów zawartych w treści pozwu,

5) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych.

Powód podaje wartości przedmiotu sporu, tj. wartości przedmiotu, o którego zwolnienie wnosi w powództwie przeciwegzekucyjnym.

W treści pozwu należy podać datę  zajęcia rzeczy i udokumentować prawo jej własności (np. Faktura VAT) oraz wskazać, że na  wezwanie do o zwolnienie przedmiotowej rzeczy od egzekucji wierzyciel nie udzielił żadnej odpowiedzi. Na okoliczności podane w pozwie należy dołączyć dowody. Pozew należy własnoręcznie i czytelnie podpisać. Do sądu pozew należy dostarczyć w 2 dwóch egzemplarzach (nie jako oryginał i jego kserokopia ) wraz  z wykazem załączników (odpis pozwu i załączników).

Pozew podlega opłacie wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu.

Sprawdż także:

Pozew osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji – wzór

Do składanego pozwu powód może dołączyć wniosek o zwolnienie od  kosztów sądowych, jeżeli nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Do wniosku należy wtedy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku,  dochodach i żródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, dostępny w  sądzie lub możliwy do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Zobacz:

Sąd pomoże - komu i kiedy?

Podstawa prawna:

- art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 6 marca 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzekucja komornik poradnik dłużnika powództwo przeciwegzekucyjne
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres