www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Postępowanie upominawcze - podstawowe informacje

redaktor 18 lipca 2013 Postępowanie upominawcze - podstawowe informacje

Nakaz zapłaty

Na podstawie oświadczeń i dowodów  przedstawionych przez powoda w pozwie sąd lub referendarz sądowy wydaje pozwanemu nakaz zapłaty. W ten sposób postępowanie sądowe odbywa się szybciej. Tak może być w przypadku, gdy pracodawca zalega z wypłatą  należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę lub odprawy z tytułu zwolnień grupowych. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia  tego nakazu zapłacił powodowi wymaganą kwotę w całości wraz z kosztami sądowymi albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu ( art. 502 par. 1 K.p.c.).

Wraz z nakazem zapłaty pozwany np. pracodawca otrzymuje odpis pozwu wraz z załącznikami i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. W pouczeniu podaje się także treść art. 503 zd. 3 K.p.c. zgodnie z którym sąd pomija opóżnione  twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła ich w sprzeciwie nie bez swojej winy  lub że uwzględnienie  spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje  zwłoki w rozpoznaniu  sprawy  albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności.  Co istotne, sąd  wysyła nakaz zapłaty również powodowi.  Informuje go w ten sposób o zakończeniu  sprawy.

Sprawdż:

Czy mogę wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty który wydał e-sąd?

W świetle art. 499 K.p.c. nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

a) roszczenie jest oczywiście bezzasadne,

b) przytoczone okoliczności budzą wątpliwości,

c) zaspokojenie roszczenia należy do świadczenia wzajemnego,

d) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy pozwany przebywa za granicą. W tej sytuacji sprawa zostaje rozpatrzona w zwykłym postępowaniu cywilnym

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od dnia w którym  pozwany odebrał nakaz zapłaty rozpoczyna się  dwutygodniowy termin do wniesienia do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zgodnie z art. 503 par. 1 K.p.c. pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu przed którym wytoczono powództwo. W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz  podać okoliczności faktyczne i dowody. Sprzeciw należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty  jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Ważne!

Sprzeciw wniesiony po upływie dwutygodniowego terminu sąd odrzuci. Z art. 504 par. 2 K.p.c. prawomocny nakaz zapłaty  posiada moc wyroku sądowego. Po nadaniu mu przez sąd na wniosek  powoda klauzuli wykonalności jest on podstawa egzekucji komorniczej.

Sprawdż:

Tytuł egzekucyjny a postępowanie egzekucyjne 

Zmiany w prawie

Od dnia 7 lipca  2013 roku  w pierwszym pozwie sądowym powód musi dodatkowo podać PESEL lub NIP powoda, będącego osobą fizyczną , albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną. Sąd z urzędu zweryfikuje wtedy podane numery.

Zobacz:

Będzie większa ochrona dłużników w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

Podstawa prawna:

 - art. 497[1] – 505  Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 18 lipca 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzeciw nakaz zapłaty postępowanie upominawcze klauzula wykonalności
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres