www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Średnia cena mieszkania według GUS...

redakcja 18 maja 2011 Średnia cena mieszkania według GUS...

Odpowiedź - część 1 Średnia cena mieszkania, o której mowa, nie jest wyliczana przez GUS.

Zgodnie z ustawą „O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych” Prezes GUS ogłasza co kwartał w formie komunikatu średnią ogólnopolską cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (nie mieszkań) oddanych do użytkowania. Cena ta jest jednym z elementów wykorzystywanych, w dalszych opracowaniach, do wyliczenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych będącego podstawą ubiegania się o budżetową dopłatę do odsetek od kredytu
mieszkaniowego w programie „Rodzina na swoim”.

Podstawą wyliczania ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania są koszty budowy wykazywane (zgodnie z metodyką opracowaną przez Ministerstwo Finansów i były Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - obecnie Ministerstwo Infrastruktury) na formularzu B-09 przez inwestorów realizujących nowe budownictwo mieszkaniowe (poza budownictwem indywidualnym). Na formularzu tym (dostępnym na stronie internetowej GUS) zamieszczono informację, jakim celom służą wykazywane przez inwestorów dane. W ustawie, o której mowa w pkt 1, jako jedyny cel wyliczania ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustawodawca określił wyliczanie premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wykorzystywana jest także do innych celów niż określa ustawa, o której mowa wyżej. Dla prawidłowej realizacji tych celów, wprowadzono w innych aktach prawnych, dodatkowe obligatoryjne lub/i fakultatywne warunki i rozwiązania. Na przykład w ustawie O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dla wyliczenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 budynków mieszkalnych wojewoda stosuje dane GUS (cena 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania) oraz własne analizy. Ponadto – zgodnie z Wytycznymi byłego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast –
do wyliczenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 budynków mieszkalnych wojewoda może wykorzystać dane odzwierciedlające miarodajną wartość tego wskaźnika z poprzedniego okresu oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W jaki sposób GUS wylicza średnią cenę mieszkania w danym mieście wykorzystywaną przy ubieganiu się o budżetową dopłatę do odsetek od kredytu mieszkaniowego w programie „Rodzina na swoim”? - odpowiedź w 2 częściach

odpowiedź - część 2 Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 budynków mieszkalnych jest publikowany jako obwieszczenie Wojewody w Dzienniku Urzędowym każdego Województwa. Ustalony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jest wykorzystywany do wyliczenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Powstaje on – zgodnie z ustawą „O finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania” – jako iloczyn współczynnika 1,4 oraz
średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę (a nie GUS) wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w poszczególnych województwach ogłaszane są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który wypłaca ze środków budżetowych dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Źródło: www.stat.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: GUS mieszkanie cena Rodzina na swoim
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1