www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny.

redakcja 23 grudnia 2010 Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny.

Takie wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tj. bez podania przyczyny) jest skuteczne, aczkolwiek dotknięte wadą prawną, która może stanowić podstawę wniesienia przez pracownika odwołania do sądu pracy.

Przepisy prawa pracy wymagają, by w oświadczeniu pracodawcy o  wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony wskazana była przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (art. 30 § 4 k.p.). Z drugiej jednak strony nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, nie jest z mocy prawa nieważne, a więc wywołuje skutek w  postaci rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia (wyrok SN z  16.05.1997r., I PKN 170/97, OSNAPiUS 1998, Nr 8, poz. 239). Warunkiem skuteczności wypowiedzenia jest jedynie, by oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do drugiej osoby (tj. pracownika) w taki sposób, by mogła się ona zapoznać z jego treścią. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5.10.2005r. (I PK 37/05 OSNP 2006/17-18/263) stwierdził, iż dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. W takiej sytuacji to pracownik będzie musiał udowodnić w  sądzie, iż wystąpiły przyczyny obiektywne, które uniemożliwiły mu zapoznanie się z treścią przesyłki.

Bezspornym pozostaje fakt, iż niewskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (tj. art. 30 § 4 k.p.), a w konsekwencji daje pracownikowi podstawę do wniesienia odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy. Pracownik może się tam domagać uznania przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania (art. 45 §1 k.p.). W oświadczeniu pracodawcy o  wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o  przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Zgodnie z art. 264 § 1 k.p. pracownik może w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść odwołanie do sądu pracy właściwego ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę pracodawcy. Jeżeli z przyczyn przez siebie niezawinionych (np. choroba, wyjazd, itp.) pracownik przekroczy ww. termin, powinien – wnosząc odwołanie od wypowiedzenia – złożyć jednocześnie prośbę o przywrócenie uchybionego terminu, wraz z podaniem przyczyny, która uniemożliwiła jego zachowanie.

źródło : http://www.warszawa.oip.pl/?q=node/278

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wypowiedzenie przyczyna
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1580    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres