www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12. 2013 r. w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

redaktor 12 grudnia 2013 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.12. 2013 r. w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Przedmiotem wniosku było zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548) z zasadami zaufania do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji.

Poznajmy stan faktyczny

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływały liczne pisma od osób, które na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych pobierały świadczenie pielęgnacyjne. Piszący podnosili, że na skutek zmiany przepisów dokonanych ustawą z 7 grudnia 2012 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zachowali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowej wysokości jedynie do 30 czerwca 2013 r.

Podkreślali, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabyli na podstawie ostatecznych bezterminowych decyzji administracyjnych.  Zmiana warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenie nowych warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego spowodowała, że znaczna część osób pobierających obecnie świadczenie została pozbawiona do niego prawa i nie spełniła warunków wymaganych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Sprawdż:

Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin

... wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 27/13)

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu powyższego wniosku orzekł:

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r, poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

... jego zalecenia

Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy doszło do naruszenia praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa w odniesieniu do tej grupy osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, które jednocześnie nie spełniły przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. (...) .

(...) Skutki art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły "automatycznie" i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych.(...).

(...) Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej.

Ważne!

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Rząd przygotowuje projekt ustawy, która będzie bezzwłoczną realizacją ww. wyroku oraz zaleceń w nim podanych. Zostanie powołany Zespół do spraw opracowania rozwiązań ustawowych mających na celu przygotowanie koniecznych zmian. Ostateczny kształt projektu ustawy będzie możliwy do przygotowania po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku TK. -  informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Żródło:

1) Trybunał Konstytucyjny – www.trybunal.gov.pl

2) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

Stan prawny na 12 grudnia 2013 roku

 


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Trybunał Konstytucyjny konstytucja świadczenie pielęgnacyjne niepełnosprawny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres