www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Czas pracy   »   Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

redaktor 17 listopada 2011 Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Definicja „normalnego wynagrodzenia”

Za pracę ponadnormatywną przysługuje  pracownikowi normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50 %  lub 100% w zależności od dnia w którym świadczył pracę. Określenie  terminu „normalne wynagrodzenie” zdefiniował Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 3 czerwca  1986 r., I PRN  40/86, OSNC 1987 nr 9, poz. 140 (obowiązujący): „Przez , >> normalne  wynagrodzenie>>(…) należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników”. 

Kiedy dodatek 100%  

Na podstawie art.151[1] par. 1 K.p. dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje za pracę wykonywaną w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Kiedy dodatek 50%

Dodatek w wysokości 50%  pracownik otrzyma  wtedy, gdy  wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niz niedziela i święto oraz pora nocna. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 stycznia 2008 r., I PK 196/07 (OSNP 2009 nr 7-8 poz. 89) : „(...) Praca w sobotę (tj.w dniu stanowiącym dodatkowy dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy - art. 129 par. 1 K.p.), świadczona w nadgodzinach, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia, bowiem dzień ten nie jest niedzielą ani świętem (niebędącym dla pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy), nie jest też on dniem wolnym udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy”.

Kiedy ryczałt

Z art.151[1]  par. 4 K.p. wynika, że w stosunku do pracowników, którzy wykonują  stale pracę poza zakładem pracy  wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny może zostać zastąpiony ryczałtem. Potwierdza to utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W wyroku  SN z dnia 11 czerwca 1971 r., II PR 211/71 czytamy: „Umowa stron może określać obok wynagrodzenia zasadniczego  także stały ryczałt za godziny nadliczbowe. Takie ukształtowanie wynagrodzenia jest dopuszczalne (…)”. Wysokość ryczałtu  powinna odpowiadać przewidywanemu  wymiarowi pracy  w godzinach nadliczbowych. 

... i podstawa bazowa 

Art. 151[1]  par. 3 K.p. określa podstawę ustalania dodatków za pracę wykonywaną w  nadgodzinach. Prawodawca wskazuje, że wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania  dodatku obejmuje wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone stawką miesięczną lub godzinową. Jeżeli zaś taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, wówczas jako podstawę bazową  bierze się - 60% wynagrodzenia.  

Podstawa prawna:

- art.151[1] Kodeksu pracy,
- wyrok SN z dnia 3 czerwca 1986 r., I PRN  40/86,(OSNC 1987 nr 9, poz. 140),
- wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., I PK 196/07,(OSNP 2009  nr 7- 8 poz. 89).

Stan prawny na 17  listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie czas pracy godziny nadliczbowe
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres