www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
redakcja   |   02 września 2013
Wspólnotowy Kodeks Celny ? rozporządzenie Rady
Wspólnotowy Kodeks Celny ? rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, ze zm.).
redakcja   |   02 września 2013
Kodeks morski ? ustawa z dnia 18 września 2001 r.
Kodeks morski ? ustawa z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.) ? reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską; zawiera przepisy z zakresu prawa cywilnego morskiego, normy kolizyjne oraz podstawowe...
redakcja   |   02 września 2013
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ? normuje zagadnienia ogólne prawa cywilnego, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki.
redakcja   |   18 lutego 2013
Kodeksy mp3 coraz popularniejsze
Około pięć lat temu na prawniczym rynku wydawniczym pojawiły się pierwsze wydania ustaw do słuchania. Tak zwane audiokodeksy pomimo początkowych niedoskonałości związanych z niską
prawnik   |   27 lutego 2012
KODEKS WYBORCZY - spis treści
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezydenta Rzeczypospolitej...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 2 Prawa wyborcze
Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 2) w wyborach do...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 3 Obwody głosowania
Art. 12. § 1. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 14 § 1 i art. 15 § 1. § 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1