www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 10 Protesty wyborcze
Art. 82. § 1. Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu: 1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 11 Komitety wyborcze
Art. 84. § 1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje komitetom wyborczym. Komitety wyborcze wykonują również inne czynności wyborcze, a w szczególności prowadzą na zasadzie wyłączności kampanię wyborczą na...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 12 Kampania wyborcza
Art. 104. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 13 Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 116. (utracił moc) [1] Art. 117. § 1. Komitetom wyborczym, których kandydaci zostali zarejestrowani przysługuje, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo do rozpowszechniania...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 14 Finansowanie wyborów z budżetu państwa
Art. 123. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu państwa w części Rezerwy celowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 15 Finansowanie kampanii wyborczej
Art. 125. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Art. 126. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział II Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 152. § 1. Stałymi organami wyborczymi są Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy. § 2. Organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział II Rozdział 2 Państwowa komisja wyborcza
Art. 157. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów. § 2. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi: 1) 3 sędziów Trybunału...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1