www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

prawnik 22 listopada 2011 Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracęPozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.doc

Podobnie, nie można żądać przywrócenia do pracy w sytuacji rozwiązania umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Przy tych umowach wyjątek jednak dotyczy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (a także pracownika-ojca w okresie, w którym korzysta on z urlopu macierzyńskiego) oraz pracownika, któremu w momencie wypowiedzenia brakowało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wymienionym osobom przysługuje prawo do żądania przywrócenia do pracy, również gdy umowa była zawarta tylko na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Odszkodowanie

Jeżeli pracownik nie chce pozostawać w dalszym ciągu w stosunku pracy z danym pracodawcą, może żądać od pracodawcy odszkodowania. Przy umowach na czas określony pracownik może wybrać czy będzie żądał przywrócenia do pracy (lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne) czy odszkodowania. Nie można połączyć obu tych żądań. Sąd jednak gdy uzna, że przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe, ma prawo orzec o odszkodowaniu, mimo że pracownik chciał przywrócenia do pracy.

Odszkodowanie to przy umowach na czas nie określony może być przyznane w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niej jednak niż za okres wypowiedzenia. W przypadkach umów zawartych na czas próbny, na czas wykonania określonej pracy lub na czas określony, odszkodowanie wynosi równowartość wynagrodzenia za okres, do końca którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, a naruszył przy tym przepisy o rozwiązywaniu umów w tym trybie, również może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Również w tej sytuacji sąd może orzec odmiennie, niż żądał pracownik. Gdy chodzi o umowę na czas określony lub czas wykonania określonej pracy i upłynął już czas, do którego umowa miała trwać lub do tego momentu pozostał nieznaczny okres (taki, że przywrócenie do pracy nie miałoby sensu), pracownikowi przysługiwać będzie tylko odszkodowanie. Tak samo będzie w sytuacji gdy pracodawca zwolnił pracownika za wypowiedzeniem, a następnie w okresie wypowiedzenia, zwolnił go bez wypowiedzenia.

Jeżeli sąd przywróci pracownika do pracy będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za czas, w którym pozostawał on bez pracy nie mniej jednak niż za 1 miesiąc, nie więcej niż za 3 miesiące. Kobieta, której wypowiedziano umowę o pracę w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (a także pracownik ojciec w okresie, w którym korzysta z urlopu macierzyńskiego) oraz pracownik, któremu w momencie wypowiedzenia brakowało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, otrzymają zaś wynagrodzenie za cały okres, w którym pozostawali bez pracy.

Gdy sąd przyzna odszkodowanie, będzie ono miało wysokość wynagrodzenia za czas wypowiedzenia jaki obejmował pracownika. Gdy chodzi o umowę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie będzie równe wynagrodzeniu za czas, do którego miała trwać umowa. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: odszkodowanie rozwiązanie umowy o pracę
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres