www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

redaktor 11 grudnia 2011 Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniemOferta

Porozumienie stron jest ofertą w interpretacji art. 66 par. 1 K.c. w  związku z art. 300 K.p. Prawodawca wskazuje w nim, że oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa  istotne postanowienia  tej umowy. Co istotne, jeżeli w ofercie nie ma  podanego terminu do którego ma być ona przyjęta, wówczas należy odpowiedzieć na nią niezwłocznie. Brak odpowiedzi oznacza odrzucenie  oferty.

Czynność prawna dwustronna

Na gruncie prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać w drodze czynności prawnej  dwustronnej, czyli na mocy porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.) poprzez zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy czyli pracodawcy i pracownika. 

Może ona być  rozwiązana:

1) z każdym pracownikiem, nawet z tym, który jest  aktualnie chroniony  przed wypowiedzeniem (np. pracownicą  w ciąży lub przebywającą  na urlopie  wychowawczym);
2) w każdym  uzgodnionym przez strony terminie;
3) w czasie przebywania pracownika  na urlopie  wypoczynkowym, bezpłatnym   lub na  zwolnieniu lekarskim;
4) w czasie wypowiedzenia  umowy o pracę  dokonanego przez pracodawcę z zachowaniem  okresu  wypowiedzenia (art. 33 K.p., art. 36 par. 1 K.p.).

Ustalenie  terminu

Porozumienie stron od wypowiedzenia ustawowego odróżnia się dwustronnością. Do rozwiązania umowy o pracę drodze porozumienia stron dochodzi w terminie zaakceptowanym przez strony. Potwierdza to utrwalone  orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku  Sądu Najwyższego  z dnia  27 listopada 1975 r.,I PRN 35/75,OSNC 1976/6/149 (obowiązujący) czytamy: „Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia”.

Z wyroku  SN z dnia 12 listopada 2003 r., I PK 593/02  (M.P.Pr.-wkł. 2004/6/1) wynika:"Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika".

Co ważne, z wyroku SN  z dnia 14 września 1998 r., I PKN 315/98 wynika, że jeżeli  w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron pracownik oznaczy datę rozwiązania umowy, to rozwiązanie następuje z tą datą tylko w przypadku, gdy do tego czasu pracodawca złoży oświadczenie o przyjęciu oferty.

Uzasadnienie oferty przez pracodawcę

Pracodawca składając pracownikowi  ofertę  rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron nie musi jej uzasadniać. Wyjątek stanowią zwolnienia grupowe dokonywane na podstawie  art. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia  13 marca  2003 r. o szczególnych zasadach  rozwiązywania  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 (dalej: ustawa). Wtedy konieczne jest podanie przyczyny rozwiązania umowy.

... lub przez pracownika

W składanej ofercie pracownik może, ale nie musi uzasadniać swojego odejścia z pracy. Jeżeli poda przyczynę np. znalezienie sobie nowej pracy, zmianę  miejsca  zamieszkania, wyjazd  za granicę, wtedy  może  to  być plusem do  przychylnego ustosunkowania się do niej pracodawcy.

Odpowiedż na ofertę

Pracodawca  nie ma  obowiązku  pozytywnego ustosunkowania się do złożonej mu  oferty.  Może  również jej nie przyjąć. Z wyroku  SN z 27 marca 2000 r., I PKN 557/99, (OSNP 2001/16/511) wynika, że: "Odmowa przyjęcia złożonej przez pracownika oferty rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie stanowi ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 par. 1[1]  K.p.)." W takiej sytuacji, pracownik może rozwiązać swoją umowę w drodze wypowiedzenia ustawowego ( art. 33 K.p., art. 36 par. 1 K.p.). Pracownik vice versa  może również przyjąć lub odrzucić podobną ofertę  pracodawcy. Nie powoduje  to wobec niego  żadnych konsekwencji prawnych.

Plusy i minusy dla pracownika

 Plusem dla pracownika będzie fakt, że jeżeli ma  wcześniej  ustalone  nowe miejsce pracy  może tam już zacząć pracę  bez czekania aż mu się skończy wypowiedzenie. Nie traci on uprawnień urlopowych czy rodzicielskich. Pracownikowi przysługuje prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych (art. 8 ust. 1 ustawy), jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i rozwiązuje umowy o pracę  w drodze porozumienia stron z przyczyn dotyczących pracodawcy. 

Minusem jest natomiast brak prawa do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy (art. 37 K.p.) oraz  brak możliwości odwołania się w sądzie pracy od porozumienia zawartego przez pracownika. Wyjątek stanowi tutaj wykazanie wady oświadczenia woli z powodu braku świadomości  lub swobody powzięcia decyzji (art. 82 - 88 K.c.).

Jeżeli  pracownik po rozwiązaniu swojej umowy zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy  jako osoba  bezrobotna, wtedy po spełnieniu kryteriów zawartych w art.71  ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) zasiłek dla bezrobotnych otrzyma  dopiero  po 90 dniach wyczekiwania. Powyższe nie dotyczy  rozwiązania  stosunku pracy na mocy porozumienia stron w ramach zwolnień grupowych lub  zmiany miejsca zamieszkania pracownika.

Podstawa prawna:

- art. 30 par.1 pkt 1 K.p.;
- art.300 K.p.;
- art.66 par.1 K.c.;
- wyrok SN z dnia  27 listopada 1975 r. , I PRN 35/75 (OSNC 1976/6/149);
- wyrok  SN z dnia 12 listopada 2003 r., I PK 593/02  (M.P.Pr. - wkł. 2004/6/1)

Stan prawny na 11 grudnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę porozumienie stron oferta
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres