www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci   »   Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem

marcin.zaborek 11 listopada 2011 Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, a nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem

Często zdarza się, iż realizacja kontaktów z dzieckiem jest utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na umyślne działanie rodzica, pod opieką, którego dziecko pozostaje. Takie zachowanie przybierać może różnorodną postać od opuszczaniu miejsca zamieszkania dziecka w czasie, gdy uprawniony ma je odebrać, permanentnym wskazywaniu na zły stan zdrowia dziecka jako przyczyny niemożności realizacji spotkania z uprawnionym, lub innych sposobów uniemożliwiania spotkań w terminach określonych przez sąd. Oczywiście katalog zachowań świadczących o celowym utrudnianiu kontaktów jest o wiele szerszy, niemniej  jednak w pracy kuratora rodzinnego najczęściej spotykałem się właśnie z taką formą zachowań osoby zobowiązanej. Oczywiście również postępowanie rodzica uprawnionego niejednokrotnie bywają podstawą podjęcia stosownych decyzji przez sąd. W takiej sytuacji jedną z możliwości uzyskania prawidłowego przebiegu kontaktów może być udział kuratora w kontaktach z dzieckiem lub nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem.

Kontakty z małoletnim mogą się odbywać w obecności kuratora sądowego w trybie art. 113 2 § 2  pkt. 3 k.r.i o. (udział). Wówczas obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie terminowości wyznaczonego kontaktu tj. godziny rozpoczęcia i zakończenia kontaktów oraz przebywanie podczas ich realizacji. W sytuacji zaistnienia zagrożenia dobra dziecka kurator ma prawo wezwać Policję i przerwać kontynuację kontaktu. Po zakończeniu realizacji kontaktu kurator jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z ich przebiegu, we wcześniej ustalonej przez Sąd częstotliwości

Udział kuratora w kontaktach uprawnionego z dzieckiem może być ustanowiony także w sytuacji gdy samodzielna realizacja spotkań z dzieckiem przez uprawnionego może być pewnym zagrożeniem dla dobra małoletniego, choćby z powodu braku więzi z dzieckiem, niedostatecznych predyspozycji wychowawczych lub niewłaściwych warunków opiekuńczych istniejących po stronie osoby uprawnionej.

Koszt udziału kuratora wynosi ponad 170 zł, od uznania sądu zależy, kto i w jakiej części będzie je ponosił. Najczęściej tymi kosztami obciążany jest ten z rodziców, który wnosi o udział kuratora, choć nie jest wykluczone obciążenie drugiego z rodziców, jeżeli przyczyny uzasadniające ustanowienie udziału kuratora leżą właśnie po jego stronie. Opłatę wnosi się za każdą obecność kuratora i nie ma znaczenia czy spotkanie trwało 5 minut, czy też 5 godzin.

Od udziału kuratora w kontaktach odróżnić należy nadzór kuratora nad kontaktami. W tej drugiej postaci jest on ustanawiany w trybie art. 109 § 2 pkt. 3 k.r. i o. i stanowi formę ograniczenia władzy rodzicielskiej. Taki nadzór może również ustanowić Sąd z urzędu.

W przypadku ustanowienie nadzoru, kurator nie ma obowiązku brać udziału w czasie realizacji kontaktu, ale ma obowiązek dopilnowywania terminowości ich realizacji poprzez współdziałanie w tym zakresie z rodzicami dziecka, poznawania przyczyn nie odbycia się kontaktu, utrzymywanie stałego kontaktu z zobowiązanym i uprawnionym do spotkań z małoletnim, zobowiązywanie do właściwego postępowania wobec małoletniego, które umożliwi pełną realizację postanowienia oraz składanie do sądu sprawozdań z realizacji prowadzonego nadzoru w terminach określonych przez sąd. Taka forma ograniczenia władzy rodzicielskiej nie odbiera żadnemu z rodziców uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach małoletniego. Podkreślić jednak należy, iż nie wszystkie sądy stosują tą drugą formę rozwiązania, uznając, iż jedynym możliwym rozwiązaniem jest udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, ewentualnie zlecenie przymusowego odebrania małoletniego przez kuratora sądowego i przekazanie uprawnionemu celem realizacji kontaktu. Niemniej jednak często nadzór kuratora nad kontaktami jest stosowany.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd dziecko rodzic kontakty z dzieckiem kurator udział kuratora nadzór
Ocena: 2,87
Marcin Zaborek
Marcin Zaborek- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki III roku w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Od ponad 8 lat zajmuję się problematyką szeroko pojętego prawa rodzinnego i zagadnień pokrewnych. Ponadto specjalizuję sie w wybranych aspektach prawa cywilnego i karnego, jak również prowadzę blog dotyczący kontaktów z dzieckiem, udzielam porad prawnych, a także biorę udział w rozprawach sądowych klientów [url]www.kontaktyzdzieciem.pl[/url] Kontakt: 604 092 158, e-mail marcin.zaborek@wp.pl.
PORADY: 15    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres