www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Wypowiedzenie zmieniające

0prawnik! 06 września 2013 Wypowiedzenie zmieniające

Sprawdź również :
Zmiana treści stosunku pracy na niekorzyść
Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę

Pracodawca nie może, zatem jednostronnie zmienić pracownikowi warunków pracy ( pracodawca nie może np. zmniejszyć pracownikowi ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia lub zmienić stanowiska ). Wypowiedzenie zmieniające powinno zostać dokonane w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność złożonego oświadczenia woli.

Konieczne uzasadnienie

Wypowiedzenie zmieniające nie może być dowolnie używane przez pracodawcę. Warunkiem dopuszczającym skierowanie wypowiedzenia zmieniającego jest jego uzasadnienie. Pracodawca chcący, zatem zmienić na niekorzyść pracownika warunki pracy lub płacy będzie musiał uzasadnić fakt skierowania do pracownika wypowiedzenia zmieniającego. W orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że zmiana jest uzasadniona wówczas, gdy wynika z rzeczywistych potrzeb pracodawcy i jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Co ważne rzeczywiste potrzeby pracodawcy wynikać mogą z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ( konieczność redukcji zatrudnienia ) lub pracownika ( naruszenie obowiązków pracowniczych, które świadczą o nagannej postawie pracownika ).

Co można a czego nie można zmienić wypowiedzeniem zmieniającym ?

Przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego są warunki pracy lub płacy. Za warunki pracy uznaje się rodzaj pracy, miejsce pracy, wymiar i rozkład czasu jej świadczenia. Za warunki płacy uznaje się system obliczania wynagrodzenia ( akordowy, czasowy, prowizyjny, mieszany ) orz jego samodzielne składniki ( płaca zasadnicza, premie, dodatki ). Wypowiedzenie zmieniające nie ma zastosowania do innych elementów treści umowy o pracę takich jak rodzaj ustalonej umowy ( umowa terminowa, bezterminowa etc. )  lub termin jej rozwiązania.

Zgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

Aby pracodawca mógł zgodnie z prawem zmienić pracownikowi warunki pracy lub płacy musi on wypowiedzieć dotychczasowe warunki i w ich miejsce zaproponować nowe. Zaoferowanie pracownikowi nowych warunków jest elementem koniecznym wypowiedzenia zmieniającego. Jak wskazuje art. 42 § 2 KP wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane dopiero wtedy, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Termin na odpowiedź pracownika

Od chwili zaproponowania nowych warunków pracy zaczyna biec termin wypowiedzenia zmieniającego ( termin jaki pracownik ma na przyjęcie lub odrzucenie nowych warunków ). Termin wypowiedzenia zmieniającego jest taki sam jak okres wypowiedzenia definitywnego ( 3 miesiące w przypadku umowy na czas nieokreślony, 2 tygodnie w przypadku umowy na czas określony etc. ).

Pracownik ma dwa wyjścia: może odrzucić zaproponowane przez pracodawcę warunki, wówczas wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne. Pracownik może również przystać na zaproponowane warunki, wówczas następuje zmiana tych warunków, które zostały objęte wypowiedzeniem. Co ważne  pracownik może zaakceptować warunki pracodawcy milcząc. W przypadku jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził on zgodę na te warunki ( art. 42 § 3 KP ) Co ważne to na pracodawcy spoczywa obowiązek pouczenia pracownika t tej sprawie. Jeżeli pracodawca nie pouczy pracownika o art. 42 § 2 KP wówczas pracownik, może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Konsultacje ze związkiem zawodowym

W przypadku występowania w zakładzie pracy związku zawodowego elementem koniecznym będzie obowiązek kierownika zakładu pracy konsultacji zamiaru dokonania zmiany warunków pracy lub płacy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony ( o ile pracownik objęty jest ochroną danego związku ).

Podstawa prawna:

- art. 42 Kodeksu pracy

Stan prawny na 6 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo pracy wypowiedzenie wypowiedzenie zmieniające
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1601    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres