www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Czy Urząd Skarbowy musi uprzedzić o kontroli ?
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 02 maja 2011 Czy Urząd Skarbowy musi uprzedzić o kontroli ?

Kontrola jest przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niź po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.
Gdy kontrolowany wyrazi na to zgodę, kontrolę można wszcząć wcześniej niż po upływie siedmiu dni od doręczenia zawiadomienia. 

Czy o każdej wizycie fiskus musi nas informować? 

Zgodnie z art 282c Ordynacji podatkowej nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli: 1) kontrola: 
- dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 
- ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
- dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, 
- dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, 
- ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
- zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1, 
- ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocąkasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury; 
2) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany: 
- został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)) lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarzą-dzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika, 
- jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
- nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom tego urzędu. Nie zawsze jednak inspektorzy muszą mieć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli już w momencie wchodzenia do firmy. W pewnych sytuacjach kontrola jest możliwa jedynie na podstawie legitymacji .


 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kontrola US fiskus
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1