www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Intercyza małżeńska wzór - czym jest ? jakie są skutki podpisania intercyzy ?

redakcja 03 października 2011 Intercyza małżeńska wzór - czym jest ? jakie są skutki podpisania intercyzy ?Małżeńska umowa majątkowa


Umowa majątkowa jest coraz częstszym sposobem regulowania przez przyszłych małżonków ustroju majątkowego, umowa taka jest szczególnie popularna wśród państw zachodnioeuropejskich, wiąże się to w szczególności z większą zamożnością obywateli tych państw oraz wyższą świadomością prawną. Umowę majątkową zawrzeć można zarówno przed jak i po zawarciu małżeństwa.

Zgodnie z polskim prawem małżonków po ślubie łączy ustawowa wspólność majątkowa, wspólność tą na mocy umowy małżeńskiej możemy: rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową. Jak więc widzimy mamy 3 możliwości uregulowania naszej sytuacji majątkowej. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat ustanowienia rozdzielności majątkowej zwanej intercyzą. 

Forma zawarcia intercyzy

Majątkowa umowa małżeńska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego ( akt sporządzony przez notariusza ) pod rygorem nieważności. U notariusza stawić musza się oboje małżonkowie lub przyszli małżonkowie.  Wszystkie inne umowy sporządzane bez przewidzianej formy zarówno pisemne jak i ustne pozostają bez mocy. Termin intercyza odnosi się zazwyczaj do przedmałżeńskiej umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, umowa staje się skuteczne dopiero w chwili zawarcia małżeństwa. Zawierając umowę majątkową nie musimy się obawiać, że stan ten będzie trwał w nieskończoność gdyż każdą umowę majątkową można rozwiązać w dowolnym czasie. Rozwiązanie takiej umowy wymaga również formy aktu notarialnego.

Skutki podpisania intercyzy 

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową powoduje, że od chwili zawarcia małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste ( nie podlegające podziałowi w razie rozstania ) Pełna rozdzielność majątkowa gwarantuje każdemu z małżonków zupełną swobodę co do korzystania ze swojego majątku, co ważne czynności rozporządzające swoim majątkiem nie wymagają zgody drugiego współmałżonka. W ustroju takim nie występuje majątek wspólny, który podlegałby podziałowi w przypadku rozstania małżonków. Z rozdzielnością majątkowa mamy najczęściej  do czynienia w 2 przypadkach : Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, w której jeden ze współmałżonków jest zdecydowanie zamożniejszy od drugiego. Drugą sytuacją jest prowadzenie przez jednego ze współmałżonków działalności gospodarczej. Kłopoty finansowe jednego ze współmałżonków w przypadku uprzedniego podpisania umowy o ustanowieniu rozdzielności ( intercyzy ) nie wpływają  na drugiego ze współmałżonków. ( każdy ze współmałżonków sam odpowiada względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania ) Współmałżonek może się powołać przed wierzycielem drugiego współmałżonka na umowę ustanawiająca rozdzielność majątkową, dzięki czemu uniknie on odpowiedzialności za zobowiązania / długi drugiego współmałżonka. Zawarcie intercyzy nie ma wpływu na porządek dziedziczenia.

Pamiętaj : Intercyza nie zawsze jest potrzebna ! 

Każdy ze współmałżonków dysponuje twz. majątkiem osobistym, który nie podlega podziałowi w razie rozstania. Do majątku osobistego należą przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności   majątkowej. ( np. w drodze dziedziczenia, zapisu, darowizny ) 

Prawa niezbywalne takie jak : użytkowanie, dożywocie, prawo do alimentów, odszkodowania za  szkodę na sobie, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych ( prawa autorskie )

Koszt intercyzy 

Zgodnie z §8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ( Dz. U. z 2004r., nr 148, poz. 1564 ) maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską wynosi 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 zł oraz podatek VAT od taksy notarialnej - 88 zł. Zatem łączny koszt sporządzenia intercyzy wynosi około 536zł. 

Plusy 

- Ograniczenie odpowiedzialności za długi współmałżonka
- Pełna swoboda w zakresie dysponowania swoim majątkiem 

Podstawa prawna : art.47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: intercyza intercyza przedmałżeńśka intercyza małżeńśka
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1