www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Postępowanie pojednawcze - jak przebiega?

redaktor 01 kwietnia 2015 Postępowanie pojednawcze - jak przebiega?

Przebieg postępowania pojednawczego został uregulowany w art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego.

Ugoda sądowa jest dopuszczalna w sprawach cywilnych, które można dochodzić na drodze sądowej. 

Zobacz:

Wniosek wierzyciela o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej w sprawie o zapłatę - wzór

Nie jest dopuszczalne  zawarcie ugody w postępowaniu w  sprawach z  zakresu ubezpieczeń społecznych (art.  477 [12] K.p.c.) oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone  (art. 479 [41] K.p.c.).

Postępowanie pojednawcze jest niedopuszczalne  również w  sprawach:

1) o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia  lub nieistnienia małżeństwa, o rozwód, o orzeczenie separacji ( art. 425 K.p.c.),

2)  o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia (art. 453 K.p.c.).

Zawezwanie przeciwnika do proby ugodowej

Postepowanie pojednawcze rozpoczyna się wniesieniem przez wzywającego wniosku o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej. Zgodnie z art. 126  par. 1 pkt 1 - 3 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) wniosek taki powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, imię nazwisko, nr PESEL lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych  i pełnomocników,

2) oznaczenie rodzaju pisma,

3) osnowę wniosku oraz dowody  na poparcie przytoczonych okoliczności.

Co ważne, do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom ( art. 128 par. 1  K.p.c.). 

Zobacz:

Zawezwanie do próby ugodowej - podstawowe informacje
Zawezwanie do próby ugodowej - umowa cywilnoprawna

Kontrola sądu

Postepowanie pojednawcze przeprowadzone zostaje przez sąd rejonowy, w okręgu którego mieszka przeciwnik. Skład sądu jest jednoosobowy. Z posiedzenia zostaje spisany protokół.

W przypadku, gdy  strony zawarły ugodę, wtedy:

1) osnowę ugody umieszcza się w protokole rozprawy,

2) wzywający i przeciwnik podpisują  niniejszą ugodę sądową,

3) sąd zamyka posiedzenie.

Jeżeli  treść zawartej ugody jest niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo  zmierza do obejścia prawa  ( art. 223 par. 2 K.pc) wówczas:

1) sąd sporządza protokół w którym stwierdza , że ugoda nie może zostać podpisana,

2) sąd zamyka wtedy posiedzenie.

Podstawa prawna:

- art. 126 par. 1 pkt 1-3, art. 128, art. 184 - 186, art. 223 , art. 477[12], art. 479 [41] Kodeksu postępowania cywilnego


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: przedawnienie postępowanie pojednawcze poradnik wierzyciela zawezwanie
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres