www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Zawezwanie do próby ugodowej - podstawowe informacje

redaktor 01 kwietnia 2015 Zawezwanie do próby ugodowej - podstawowe informacje

Postępowanie pojednawcze rozpoczyna zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej.

Wniosek ten  może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja pozarządowa, która posiada zdolność sądową ( art. 64 par. 1 K.c.). Drogą ugody  sądowej mogą być uregulowane sporne  sprawy cywilne, których charakter na to zezwala.  

Będą to w szczególności:

1) sprawy majątkowe np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie,

2) sprawy należące do postępowania procesowego np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę z tytułu umowy o dzieło, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zwrotu pożyczki,

3) sprawy niemajątkowe np. wniosek  zawezwanie do proby ugodowej w sprawie o wydanie nowego towaru. 

Wymogi formalne wniosku

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się w dwóch egzemplarzach (nie kserokopie) do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika ( art. 185 par. 1 K.c.).

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej  powinien  spełniać warunki podane w art. 126 par. 1  K.p.c.  i zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • nazwę i adres sądu,
 • oznaczenie stron: wzywający – przeciwnik (imię, nazwisko, nr PESEL/nazwa firmy, adres),
 • wartość przedmiotu sporu,
 • tytuł wniosku : Wniosek o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej w sprawie o ………….,
 • żądanie wzywającego,
 • uzasadnienie,
 • podpis wzywającego.

Zobacz:

Wniosek wierzyciela o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej w sprawie o zapłatę - wzór
Zawezwanie do próby ugodowej - umowa cywilnoprawna

Pogląd Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu wyroku z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 238/06 Sąd Najwyższy podał:„(…) W wezwaniu do próby ugodowej zgodnie z art. 185 par. 1 KPC, należy  jedynie zwiężle określić sprawę. Nie musi ono być wiec  tak ściśle sprecyzowane jak pozew ( art. 187 KPC). (…) Wzywając do próby ugodowego załatwienia sprawy, wnioskodawca nie może jednak poprzestać na ogólnym kwotowym przedstawieniu swojego żądania w sytuacji, gdy na jego wierzytelność składają się roszczenia  pochodzące z różnych stosunków prawnych, o zróżnicowanej wysokości  oraz różnych terminach wymagalności (…) takie oznaczenie żądania uniemożliwia dłużnikowi  odniesienie się do niego i racjonalne  podejście do ugodowego załatwienia sprawy. Zwięzłe oznaczenie sprawy, o której mowa w art. 185 par. 1 KPC, nie zwalnia wiec wnioskodawcy od ścisłego sprecyzowania jego żądania, tak aby było wiadomo, jakie roszczenia, w jakiej wysokości i kiedy wymagalne są objęte wnioskiem”.

Ważne!

Na podstawie art. 23 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.) podlega opłacie stałej w wysokości 40 złotych. Co istotne, opłata ta jest niezależna  od wartości przedmiotu sporu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Złożenie do sądu wniosku o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela które wynikają z treści wniosku ( art. 123 par. 1 pkt 1 K.c.). Wywołuje on takie skutki jak pozew złożony do sądu. Ugoda zawarta przed sądem  jest tytułem egzekucyjnym. W sytuacji, gdy dłużnik  nie wywiązuje się  z warunków ustalonej ugody sądowej, wówczas po nadaniu jej na wniosek wierzyciela klauzuli wykonalności  już jako tytuł wykonawczy uprawnia ona do wszczęcia egzekucji. 

Sprawdż: 

Przedawnienie nakazu zapłaty - termin przedawnienia
Tytuł egzekucyjny a postępowanie egzekucyjne

Podstawa prawna:

- art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: przedawnienie postępowanie pojednawcze poradnik wierzyciela zawezwanie
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres