www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pożyczka   »   Pozew o zapłatę - przykładowy wzór

redaktor 02 lutego 2014 Pozew o zapłatę - przykładowy wzór

.............., 2014 - ....... - .......

 

Powód:

............................................ (imię, nazwisko, adres, PESEL)

Pozwany:

............................................ (imię, nazwisko, adres, PESEL)

 

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny

ul. ...............................................

00 – 000 .....................................

 

Wartość przedmiotu sporu: ................ zł

 

Pozew o zapłatę

Wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ............................... (słownie: ........................) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia ........... r. do dnia zapłaty,

2) wydanie wyroku zaocznego, wraz z nadanym mu rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku niestawienia się pozwanego na rozprawę albo nie wzięcia w niej udziału,

3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

Powód ................................ dochodzi od pozwanego .......................................... wierzytelności, która wynika z umowy pożyczki sąsiedzkiej zawartej na piśmie dnia ............. r.  W dniu .......... r. powód pożyczył pozwanemu kwotę ................. ( słownie : ....................) zł . Niniejsza kwota została przekazana  na  rachunek bankowy pozwanego nr .......................................... w Banku ............................. Pozwany zobowiązał się zwrócić pożyczoną kwotę do dnia ........ roku.

Dowód:

- umowa pożyczki z dnia ........ r.

- potwierdzenie przelewu  kwoty .......... zł

Do chwili wniesienia powództwa pozwany nie zwrócił pożyczonej kwoty w terminie ustalonym w umowie.  Powód próbowal się z nim skontaktować, ale pozwany nie odbierał  jego telefonów. W dniu .......... r. powód wysłał pozwanemu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie do zapłaty pożyczki sąsiedzkiej.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty,

- dowód nadania listu poleconego,

- potwierdzeniem odbioru listu przez pozwanego.

Pozew jest zatem konieczny  i uzasadniony.

 

................................... ( podpis powoda)

Załączniki:

1) umowa pożyczki z dnia ........ r.,

2) potwierdzenie przelewu  kwoty .......... zł ,

3) wezwanie do zapłaty,

4) dowód nadania listu poleconego,

5) potwierdzeniem odbioru listu przez pozwanego,

6) dowód dokonania opłaty sądowej w kwocie .......... zł,

7) odpis pozwu,

 8) odpis załączników.

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pozew finanse pożyczka sąd
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres