www.prawnik-online.eu   »   Tag: zbiorowe prawo pracy
TAG: zbiorowe prawo pracy
WYNIKÓW: 27
mariusz.szaszor   |   07 września 2010
Źródła zbiorowego prawa pracy.
Ochrona interesów zbiorowych pracowników jak i pracodawców dokonywana jest w szczególności za pomocą różnego rodzaju instytucji zbiorowego prawa pracy, które odnaleźć można w aktach prawnych o różnej randze oraz różnym...
mariusz.szaszor   |   07 września 2010
Geneza wolności zrzeszania się.
Prawo koalicji jest jedną z podstawowych wolności publicznych w zbiorowych stosunkach pracy państw demokratycznych. Wolność zrzeszania się stanowi niewątpliwą podstawę funkcjonowania zarówno związków zawodowych jak i...
mariusz.szaszor   |   07 września 2010
Dopuszczalność wprowadzenia ograniczeń prawa koalicji.
Materialna dopuszczalność ustanowienia ograniczeń prawa koalicji uzależniona jest od spełnienia pewnych warunków. Po pierwsze ograniczenie takie może zostać wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy.
mariusz.szaszor   |   07 września 2010
Kodeks zbiorowego prawa pracy.
Zarówno bardzo szeroki materiał normatywny regulujący zarówno indywidualne jak i zbiorowe stosunki pracy oraz uwidaczniające się odrębności zbiorowego prawa pracy, były powodami powołania Rozporządzeniem z 20 sierpnia 2002...
0prawnik!   |   06 września 2010
Rozwiązywanie sporów zbiorowych - etapy.
Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez organizację związkową do pracodawcy z żądaniem w sprawach będących przedmiotem sporu ( art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ), jeżeli pracodawca nie uwzględnił...
0prawnik!   |   06 września 2010
Rozszerzenie stosowania układu zbiorowego.
Generalizacja układu pracy [art. 241(18) KP ] oznacza rozszerzenie stosowania danego układu pracy ( w całości lub części ) na pracowników zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego żadnym układem ponadzakładowym.
0prawnik!   |   06 września 2010
Strajk - definicja, ogłoszenie, zasady prowadzenia
Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości polubownego...
0prawnik!   |   06 września 2010
Zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy.
Możliwość zawieszenia stosowania układu zbiorowego wynika bezpośrednio z art. art. 241?? KP. Przepis ten przewiduje trzy różne możliwości zawieszenia obowiązywania układu zbiorowego, w zależności od tego, jakie układy...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres