www.prawnik-online.eu   »   Tag: zbiorowe prawo pracy
TAG: zbiorowe prawo pracy
WYNIKÓW: 27
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
Istotą wolności zrzeszania się jest możliwość tworzenia przez obywateli sformalizowanych więzi organizacyjnych o celach i zadaniach nie reglamentowanych przez państwo. Wolność ta stanowi o możliwości funkcjonowania...
mariusz.szaszor   |   11 października 2010
Podmioty zbiorowego prawa pracy.
Jednym z powodów wyodrębnienia zbiorowego prawa pracy, oprócz odrębnego przedmiotu regulacji jest występowanie podmiotów wyposażonych w kompetencje do podejmowania tzw. działań zbiorowych, które wpływają na indywidualne...
redakcja   |   30 września 2010
Rada pracowników - podstawowe informacje.
Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat nowego organu jakim są tzw. rady pracowników będących alternatywną formą przedstawicielstwa pracowniczego.
mariusz.szaszor   |   22 września 2010
Ilość osób uprawnionych do założenia związku zawodowego.
Ustanowienie przez ustawodawcę minimalnego progu ( 10 ) osób zdolnych do założenia związku zawodowego wywołał w doktrynie spór co do jego zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi prawa koalicji zawartymi w konwencji nr 87...
mariusz.szaszor   |   22 września 2010
Podstawy prawne działalności związków zawodowych.
Związki zawodowe są organizacjami o szczególnego rodzaju statusie prawnym. Organizacje związkowe powoływane są w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników.
mariusz.szaszor   |   22 września 2010
Definicja zbiorowego prawa pracy.
Zbiorowe prawo pracy jest drugim, obok indywidualnego prawa pracy podstawowym działem tej gałęzi prawa. W odróżnieniu od indywidualnych stosunków pracy obejmujących indywidualne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,...
0prawnik!   |   12 września 2010
Porozumienia zbiorowe w prawie pracy.
Porozumienia zbiorowe określane są mianem tzw. swoistych źródeł prawa ze względu na fakt, że nie występują w innych gałęziach prawa. Swoiste źródła prawa pracy podzielić możemy na te zawarte na podstawie ustawy (...
mariusz.szaszor   |   07 września 2010
Zbiorowe a indywidualne prawo pracy.
Rozważając na temat zbiorowego prawa pracy należy wskazać na szczególny związek, jaki zachodzi pomiędzy tym prawem a indywidualnym prawem pracy. Otóż zbiorowe stosunki pracy służą po to by przyczyniać się do lepszego...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres