www.prawnik-online.eu   »   Tag: zbiorowe prawo pracy
TAG: zbiorowe prawo pracy
WYNIKÓW: 27
mariusz.szaszor   |   02 września 2013
Definicja związku zawodowego.
Związki zawodowe są jednym z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnych jak i zbiorowych stosunkach pracy.
redakcja   |   24 lutego 2012
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy
Związek zawodowy jako podmiot zbiorowego prawa pracy - praca magisterska. Praca stanowi opracowanie dotyczące podmiotu, jakim jest związek zawodowy, który zajmuje w chwili obecnej centralne miejsce w zakresie zbiorowego prawa pracy.
mariusz.szaszor   |   21 grudnia 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw.
Wśród szeregu uprawnień związków zawodowych na szczególna uwagę wpływają dwa uprawnienia o rodowodzie konstytucyjnym zawarte w art. 59 Konstytucji RP, jakimi są : uprawnienie do negocjowania układów zbiorowych i porozumień...
mariusz.szaszor   |   18 listopada 2010
Miejsce związków zawodowych w zbiorowym prawie pracy.
Faktyczny rozwój zbiorowego, po roku 1989r. wiąże się z wykształceniem autentycznych partnerów społecznych takich jak pracodawcy, organizacje pracodawców a przede wszystkich pracowników zrzeszonych w niezależne związki...
mariusz.szaszor   |   17 listopada 2010
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw.
Zasada reprezentacji związku zawodowego w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowników.
mariusz.szaszor   |   16 listopada 2010
Uprawnienia związków zawodowych w zakresie zbiorowych praw pracowniczych.
Jeżeli chodzi o uprawnienia związków zawodowych w sprawach odnoszących się do zbiorowych praw i interesów pracowniczych, należy podkreślić, że są one tak rozległe, że dotyczą praktycznie wszystkich kwestii związanych z...
mariusz.szaszor   |   15 listopada 2010
Kontrowersje związane z uzyskaniem osobowości prawnej przez związek zawodowy.
Kontrowersje związane z podmiotowością związku zawodowego wiążą się z wątpliwościami podnoszonymi w literaturze przedmiotu, co do jego statusu w okresie pomiędzy powzięciem uchwały założycielskiej a datą rejestracji lub...
mariusz.szaszor   |   13 listopada 2010
Podmiotowość związków zawodowych.
Fundamentalna dla wolności zrzeszania się zarówno organizacji pracowników jak i pracodawców konwencja nr 87 MOP w art. 2 wskazuje, że organizacje takie mogą być tworzone bez uprzedniego zezwolenia jakiegokolwiek organu państwowego.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1